Discriminatie van moslims en antisemitisme

Discriminatie en antisemitisme zijn in alle opzichten strijdig met de idee van menselijke waardigheid. Ook gaat het in veel gevallen om overtredingen van de bestaande wet- en regelgeving. Ondanks deze waarden en normen, maken discriminatie en antisemitisme deel uit van de alledaagse werkelijkheid. Soms achter de schermen, vaak zichtbaar en hoorbaar. De vraag voor de bijeenkomst van 2 september 2021 is hoe lokale gemeenschappen hier mee om kunnen gaan. Wat betekent ‘opkomen voor elkaar’ voor de lokale gemeenschappen rond moskeeën, kerken, synagogen en andere gebedshuizen? Wat kunnen zij doen? Duidelijk is dat zij niet in staat zijn om het probleem op te lossen. Maar dat betekent niet dat ze helemaal buiten spel staan.

De volgende suggesties komen ten dele voort uit de praktijk. Het gaat eerder om kleine gebaren van goede wil van enkele mensen.

  • Deel de ervaringen met elkaar, niet alleen binnen de eigen geloofsgemeenschap maar ook met mensen uit andere geloofsgemeenschappen. Ga er niet op voorhand van uit dat anderen wel weten wat er aan de hand is.
  • Kijk niet weg, maar laat merken dat je de discriminatie en antisemitisme onderkent en dat je de pijn, de woede en de teleurstelling ziet. Een gebed, kaartje, telefoontje of bezoekje kan al waardevol zijn.
  • Laat publiekelijk zien dat je opkomt voor elkaar door samen deel te nemen aan een werkgroep, team, raad of platform.
  • Vermijd ideologisch geladen discussies over de essentie van het Westen, een religie of de moderniteit; blijf bij de concrete ervaringen en het opkomen voor elkaar. Discussies over de essentie versterken alleen maar de polarisatie zonder bij te dragen aan het onderlinge vertrouwen.

Tijdens een zoombijeenkomst willen we praktische ervaringen met elkaar delen. Het accent ligt vooral bij het opkomen voor elkaar. Medewerking wordt verleend door o.a. Rasit Bal (GIS), Samira I. Ibrahim, Christien Crouwel (Raad van Kerken), rabbijn Lody van de Kamp en Muhsin Köktaş (Contactorgaan Moslims en Overheid).

Wat:            Interreligieuze samenwerking als antwoord op discriminatie en antisemitisme
Thema:       Opkomen voor elkaar
Wanneer:    Donderdag 2 september 2021, van 19.00 tot 21.00 uur
Waar:          Zoom meeting (link volgt na aanmelding)
Voor wie?   Mensen die betrokken zijn bij of interesse hebben in lokale interreligieuze samenwerking

Aanmelden uiterlijk 27 augustus 2021 via info@geloveninsamenleven.nl

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Kerk in Actie, Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en ISN Diyanet.