Zoom meeting 2 sept. 2021: Opkomen voor elkaar …

Zoom meeting 2 sept. 2021: Opkomen voor elkaar …

Discriminatie van moslims en antisemitisme Discriminatie en antisemitisme zijn in alle opzichten strijdig met de idee van menselijke waardigheid. Ook gaat het in veel gevallen om overtredingen van de bestaande wet- en regelgeving. Ondanks deze waarden en normen, maken...
Menselijke waardigheid en mensenrechten

Menselijke waardigheid en mensenrechten

Levensbeschouwelijke en religieuze tradities In Vrijheid Verbonden en de Raad van Kerken hebben in juni 2021 een digitaal boek gepubliceerd met beschouwingen over de bijdragen vanuit diverse tradities aan de universele mensenrechten. Het gaat om artikelen vanuit het...
Databank Islam-Christendom gelanceerd

Databank Islam-Christendom gelanceerd

Het gehele archief van het tijdschrift Begrip Moslims-Christenen, dat van 1974 tot 2016 werd uitgegeven, is gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Deze mega-databank is voor iedereen te raadplegen via www.archiefbegripmoslimschristenen.jouwweb.nl. Betrouwbare...