De afgelopen jaren verzorgde Geloven in Samenleven in drie gemeenten een training Bruggenbouwen: Enschede, Leeuwarden en Gouda. Dit was mogelijk dankzij het enthousiasme ter plekke, de inbreng van goede trainers en de investeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het (protestantse) fonds Kerk en Wereld.

Er zijn nu drie teams Bruggenbouwen: goed toegerust, divers samengesteld en verbonden met de plaatselijke gemeenschappen. Maar is nog een tweede resultaat, namelijk een Handreiking die inzicht geeft in onze manier van werken in deze drie plaatsen. Ze is zo opgesteld dat ook andere plaatsen hier mee aan de slag kunnen, al dan niet met ondersteuning vanuit Geloven in Samenleven.

Klik hier voor de: Handreiking Bruggenbouwen [PDF]