Ontmoeting en samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen

Deze ZOOM-meeting wordt gehouden op 10 december 2020, van 19.00 tot 21.00 uur, met als thema ‘Wederzijdse beelden als drempel voor samenwerken’. De meeting is vooral bedoeld voor mensen in of nabij Noord-Holland die betrokken (willen) zijn bij de samenwerking tussen moskeeën, kerken of synagogen.

Het lijkt alsof de plaatselijke samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen wat weg zakt. Tegelijkertijd is het wenselijker dan ooit om samen te werken rond gedeelde uitdagingen. Hoe om te gaan met Covid-19 en alle beperkingen die daarmee verbonden zijn? Hoe kunnen we de gebedshuizen ‘vergroenen’ (isolatie, verwarming etc.)? Wat te doen tegen armoede, eenzaamheid en onveiligheid in de directe omgeving? Kunnen moskeeën gebruik maken van de ervaringen van de kerken met de financiële administratie? Hoe te reageren op de recente aanslagen of op het pleidooi om beledigende cartoons te verbieden?

Maar de drempel om het eerste contact te leggen ligt hoog. We hebben beelden van elkaar. We delen goede en slechte ervaringen met samenwerken. Geloven we nog wel in samen leven?

GIS biedt enkele ideeën voor die praktische samenwerking en zorgt voor ondersteuning en begeleiding, ook plaatselijk!

Zie de bijlage voor meer informatie, het programma en hoe u zich aan kunt melden:

ZOOM-meeting Over de drempel 2020

Afbeelding: Abdulwahid van Bommel (bron: NieuwWij, Enis Odaci).