Het team Bruggen Bouwen Leeuwarden is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid. De stichting Geloven in Samenleven is bijzonder trots dat we hebben mogen bijdragen aan de vorming van dit team. Maar de stap van ‘genomineerde’ naar ‘winnaar’ kan alleen gezet worden als veel mensen op ons team stemmen!

De Ambassade van de Verdraagzaamheid is een prijs die wordt uitgereikt door de Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid en met steun van de Nederlandse Commissie van UNESCO. Deze prijs wordt gegeven aan een lokaal project of organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor interculturele verdraagzaamheid. Twaalf lokale organisaties worden genomineerd; één per provincie.

Team Bruggen Bouwen Leeuwarden is één van de genomineerden! Stichting Een Land Een Samenleving vindt dat het team Bruggen Bouwen een belangrijke bijdrage levert aan de (waardering van) culturele diversiteit.

Het team Bruggen Bouwers is een initiatief van Kleurrijk Fryslân en bestaat uit 10 deelnemers vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

De naam Bruggen Bouwen is gekozen om tot uiting te brengen dat men de verschillen tussen mensen van verschillende religies en culturen wil verbinden en dat men voor elkaar wil opkomen. Niet het overbruggen van kloven staat centraal, maar het gezamenlijk oplossen van problemen in de samenleving c.q. het bereiken van een voor iedereen geaccepteerde werkbare situatie. Het team krijgt een training om te leren werken met het model van Dialogue for Peaceful Change.

Waar moet je aan denken bij problemen: Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als radicalisering dreigt onder een groep jongeren?

Voor meer informatie zie: www.kleurrijkfryslan.org/bruggen-bouwen

Om te stemmen op het team Bruggen Bouwen: www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl

Tekst: Joke Sprey. Foto: Jan Bosman.

Op de foto ontvangt één van de teamleden het certificaat van trainster Sandra Roza.