De financiën van moskeeën roepen momenteel veel vragen op. De politiek vreest dat buitenlandse financiering ook leidt tot politieke en religieuze beïnvloeding. Dat wantrouwen is lastig weg te nemen. Maar het is wel goed om goede praktijken te laten zien, dus de positieve bijdragen aan de opbouw van de lokale samenleving. Ook een goede financiële administratie kan een middel zijn. Wat kunnen de verschillende gebedshuizen van elkaar leren? Die vraag zal tijdens de ontmoetingsdag centraal staan.

Locatie: Noord-Holland

Tijd: 17.00 – 21.00 uur

Meer informatie volgt.