De stichting Geloven in Samenleven is in 2019 opgericht. Maar de activiteiten zijn al veel eerder begonnen, meestal verbonden met het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Te denken valt aan het netwerk van contactpersonen om de lokale samenwerking tussen moskeeën, kerken, synagogen en andere gebedshuizen te ondersteunen. Maar ook de oprichting van de lokale teams Bruggenbouwen is al voor 2019 begonnen. Tijdens deze bijeenkomst hopen we de eerste resultaten van ons werk te kunnen presenteren. Het symposium is tevens het afscheid van Jan Post Hospers als werknemer van de Protestantse Kerk in Nederland en secretaris van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims.

Plaats:                  Utrecht

Tijd:                       14.00 – 16.00 uur

Deze bijeenkomst kon vanwege corona niet doorgaan.