‘Geloven in samenleven’ raakt aan heel menselijke ervaringen. Een negatieve ervaring is de angst voor aanslagen;  een positieve ervaring bestaat uit de verscheidenheid aan feest- en gedenkdagen. Oud-docent Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (VO) en het hoger beroepsonderwijs (HBO).

Chris Dees is graag bereid om in uw moskee, kerk, synagoge of elders een themabijeenkomst te verzorgen over één van beide onderwerpen. Chris Dees is één van de regionale contactpersonen of ambassadeurs van Geloven in Samenleven. U kunt direct contact met hem opnemen om een afspraak te maken over tijd en plaats (zie de flyers).

Angst voor aanslagen? Fakkeldragers zijn er overal en altijd!

Tijdens deze themabijeenkomst vraagt Chris Dees aandacht voor mensen die op bijzondere wijzen omgaan met de dreiging van geweld. Hij noemt hen lefgozers en fakkeldragers. De bijeenkomst biedt ook alle ruimte met het gesprek met elkaar aan te gaan.

Kennismaken met de Multiculturele feesten- en gedenkdagenkalender

Tijdens deze workshop geeft Chris Dees een inleiding op de jaarlijkse kalender met multiculturele feesten en gedenkdagen. Een goede gelegenheid om te ontdekken wat de feesten van joden, moslims, hindoes en christenen voor hen betekenen.