Oproep

Oproep

Geloven in Samenleven (GIS) wil de lokale samenwerking tussen kerken, moskeeën en andere gebedshuizen inventariseren en vraagt daarbij onder andere de hulp van lokale raden van kerken. GIS wil een platform zijn waar moskeeën, kerken en andere gebedshuizen hun...
Symposium 27 oktober 2020 [AFGELAST]

Symposium 27 oktober 2020 [AFGELAST]

De stichting Geloven in Samenleven is in 2019 opgericht. Maar de activiteiten zijn al veel eerder begonnen, meestal verbonden met het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Te denken valt aan het netwerk van contactpersonen om de lokale samenwerking tussen...
Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

‘Geloven in samenleven’ raakt aan heel menselijke ervaringen. Een negatieve ervaring is de angst voor aanslagen;  een positieve ervaring bestaat uit de verscheidenheid aan feest- en gedenkdagen. Oud-docent Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (VO) en het...