Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

We hebben diverse documenten, die gebruikt kunnen worden bij het opzetten van locale activiteiten verzameld. U kunt ze hier allemaal downloaden en er uw voordeel mee doen.

 Oase-groepen [PDF]

Model voor een gezamenlijke intentieverklaring

Beleids- en werkplan plaatselijke groep (voorbeeld)

Basismodel opzetten plaatselijke groep (voorbeeld)

Contact leggen met de moskee (draaiboekje)

Contact tussen imam en pastor (draaiboekje)

Introductie van een imam of pastor (draaiboekje)

Zoeken naar gebedsruimte of de bouw van een nieuwe moskee (draaiboekje)

Ramanadan-groet Raad van kerken

Model om een vrouwengroep te starten (Sohbet-model)

Amsterdamse vrouwengroep: doel, opzet en organisatie

Opzet vrouwen-dialooggroep (model Noord-Brabant)

JOP-interfaith voor dialoog christen- en moslimjongeren (4 bijeenkomsten)

Interreligieuze ontmoetingsweekenden voor jongeren

Lagerhuis-debatten voor jongeren (voorbeeld Assen)

Dag van de Dialoog

Compassie-project

Gebedshuizen-pad (Zwolle)

Veelkleurige reizen (Rotterdam)

Verwante buren, verslag studieverlof ds. Itse de Boer, PKN-predikant in Delfzijl.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.