Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Op 15 en 16 november 2010 vond in Huissen een Predikantenberaad plaats. Tijdens dit beraad gingen negen predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland met elkaar in gesprek over pastoraat in een tijd van maatschappelijke onzekerheid en populisme. Het beraad werd georganiseerd door Stichting Oikos in opdracht van Kerk in Actie Diaconaat in Nederland.

De negen predikanten hebben een brief aan hun collega’s geschreven. Hierin geven zij aan hoe zij proberen om te gaan met zorgen van gemeenteleden in tijden van maatschappelijke onzekerheid, toenemende polarisatie en een publieke controverse over de islam. Zowel binnen als buiten de gemeente willen zij als predikanten een rol spelen in het verbinden van mensen om zo een tochtgenoot te zijn voor de hele gemeenschap.

Predikant en populisme: voorbij hitte, kilte en lauwheid'

een tiental artikelen en referaten over populisme:
- Wilders in de kerk (hoofdartikel Friesch Dagblad op 16-2-10)
- Klimaat van angst voor het vreemde ook in kerken (verschenen in Friesch Dagblad op 16-2-10)
- ‘Ga gesprek aan over de angst’ (verschenen in Friesch Dagblad op 16-2-10)
- Met Wilders is de politiek andermaal terug in de kerk (column Willem Breedveld in Trouw op 17-2-10)

Conferentie De vrees verstaan 
Verslag van de conferentie (verschenen in Oikos Nieuws 58)  
- Toespraak Jurjen Beumer
- Toespraak Willem Breedveld
Toespraak Bram Grandia

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.