Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

-gespreksmateriaal over de Jacobusbrief en de Koran-
Bijgaand materiaal biedt impressies van een hernieuwd lezen van de Jacobusbrief met soms uitstapjes naar de Koran. In vijf hoofdstukjes, naar de vijf hoofdstukken van de Jacobusbrief.
Het is geschikt voor bijvoorbeeld gebruik in een gemeentekring, onder leiding van de plaatselijke pastor.

Bij de LOB (Landelijke Organisatie van begraafplaatsen) is de 'Handleiding Islamitisch begraven' uitgegeven, geschreven door Pauline Harmsen. In Nederland zijn op dit moment meer dan zeventig islamitische grafakkers. Er zijn echter nog zoveel lacunes in kennis en misvattingen bij zowel moslims als niet-moslims over hoe moslims ook in Nederland hun laatste rustplaats kunnen vinden, dat deze handleiding van Harmsen van groot belang is. Er zijn immers steeds meer moslims die hier begraven willen worden en niet in het land van herkomst van henzelf of hun ouders.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Over die bijdrage aan het welbevinden van mensen en over hoe je dan met geweldsteksten in de heilige boeken kunt omgaan, handelen gespreksvragen die bij deze bundel zijn gemaakt.

Bent u op zoek naar een tekst voor de opening van een vergadering, of wilt u op een interreligieuze bijeenkomst of in een gespreksgroep teksten uit Tenach, Bijbel en Koran samen laten klinken?
Ds. Jan Roelof Nienhuis, die eerder al meditaties schreef bij de 99 Namen van God in de islam, heeft nu ook een leesrooster opgesteld om de heilige teksten van joden, christenen en moslims met elkaar te verbinden.

Het bordspel 'Diversiteit' is een spel dat op speelse wijze diversiteit bespreekbaar maakt. Het is een bordspel dat veel doet denken aan Ganzenbord, met kennisvragen, stellingen, opdrachten en kanskaarten.
Meer informatie over het Bordspel 'Diversiteit'
De vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke opvouwbare displays van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling met 12 thema's. Het is een aantrekkelijk leermiddel om met kinderen
en jongeren in het onderwijs en jeugd en jongerenwerk vooroordelen te ontmaskeren en de
kenmerken van burgerschap en democratie te onderzoeken.
Meer informatie over de Vooroordelenkoffer

We geven hier een paar voorbeelden van activiteiten die in het verleden zijn georganiseerd. Misschien brengen ze u op het idee om zoiets ook eens te organiseren.

Jongeren en vrouwen kunnen hier materiaal vinden waar zij als specifieke doelgroep mee aan de slag kunnen. Het bijbehorende ondersteunend materiaal kan uiteraard vrij worden gedownload.

We hebben voor u een groot aantal hulpmiddelen verzameld die u kunt gebruiken bij het opzetten van lokale groepen of activiteiten. U kunt deze vrij downloaden.

Gedurende een aantal jaren heeft islamoloog  drs. Harry Mintjes in zijn woonplaats Amersfoort een Koran-kring geleid. Met een groep gemeenteleden las hij Koranteksten rondom wisselende thema’s. Op initiatief van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken is een deel van dit materiaal toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

De auteur van deze meditaties, ds. J.R. Nienhuis trekt lijnen tussen Koran, Tenach en Oude en Nieuwe Testament. Hij gaat in op wat geloven voor een moslim betekent en waar dat geloof wellicht aan dat van joden en christenen raakt. Wat roept dit op aan herkenning en verdieping?

In nauwe samenwerking tussen vertegenwoordigers van de stichting Islam & Dialoog en de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland is cursusmateriaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ ontwikkeld rond een zevental thema’s.

Onderverdeeld in een zestal thema's vindt u hier een schat aan te downloaden materialen. Voor een deel zijn deze materialen door Geloven in Samenleven (samen met de partners) ontwikkeld, maar er is ook materiaal te vinden van lokale groepen etc..

U kunt hier in brede zin tips vinden voor lokale interreligieuze groepen, materiaal gericht op achterban en samenleving, 'basismateriaal' voor een eerste kennismaking tussen christenen en moslims, cursussen 'Bijbel en Koran', en veel meer. Het gaat allemaal om handzaam materiaal, waar u zelf mee aan de slag kunt. Maar natuurlijk kunt u met vragen bij ons terecht: .

Het huwelijk tussen een moslim en een christen is een logisch gevolg van het feit dat onze samenleving pluriform is geworden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn veel mensen met een islamitische achtergrond naar ons land gekomen: uit vroegere koloniën, uit landen rond de Middellandse Zee, vluchtelingen en asielzoekers. Hun kinderen groeien op in Nederland. Moslimjongeren gaan naar school met niet-moslims, ze werken tussen en wonen naast niet-moslims.

Doelstelling van een plaatselijk platform zou kunnen zijn: ‘We willen bijdragen aan het goed hanteren van conflicten tussen mensen en groepen mensen in onze samenleving, hetzij in preventieve zin, in bemiddelende zin of in verzoenende zin. We werken hieraan met dialoog, specifiek gericht op de aard en het stadium van het conflict. We doen dit vanuit een intrinsieke motivatie, waartoe onze geloofsachtergrond ons oproept’.
Verhaal Bart Brandsma

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.