Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Workshop afgewisseld met korte inleidingen

Ooit gehoord van een kalender met de feest- en gedenkdagen van alle grote wereldstromingen in 2020? Dit is een mooie manier om in vogelvlucht kennis te maken met alle grote verschillende stromingen op onze aardbol; van jodendom, christendom en islam tot hindoeïsme en boeddhisme, en ook de gedenkdagen niet te vergeten. In het nieuwe jaar verschijnt de editie 2021!

Tijdens de Nationale Iftar 2020 kreeg de secretaris van het bestuur van de stichting Geloven in Samenleven, Jan Post Hospers, een vredesprijs uitgereikt voor zijn jarenlange inzet voor religieuze vrijheid en het als religies gezamenlijk optrekken en voor elkaar opkomen in de maatschappij. Jan Post Hospers is één van de oprichters van het Overlegorgaan Joden, Christen en Moslims en heeft jarenlang gewerkt als projectleider ‘Ontmoeting met Moslims’ bij de Protestantse kerk in Nederland.

'Angst voor aanslagen? Fakkeldragers zijn er overal en altijd!'
Gesprek over persoonlijke voorbeelden met discussie

PKN-ambassadeur voor Geloven in Samenleven (GiS), Chris Dees, laat door alle aanslagen van de laatste tijd heen de lefgozers zien, die vol goede moed en levenskracht voor tegengas zorgen. Een bemoedigend thema voor in de Vredesweek bijvoorbeeld, spiritueel en krachtig voor elke week van ieder jaar!

Het bestuur van de stichting Geloven in Samenleven heeft het jaarverslag 2019 (inclusief financiën) vastgesteld. De stichting is in mei 2019 opgericht, als voortzetting van de projectgroep Geloven in Samenleven.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.