Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Op zondag 15 september 2019 wordt in een aantal synagoges in het land de Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed gevierd. Dat gebeurt in Zwolle in de prachtige synagoge aan de Samuel Hirschstraat.

Op vrijdag 20 september 2019 viert het Interreligieus Platform zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, centrum voor bezinning en ontmoeting, dat met deze avond het begin van het cursusjaar inluidt. Het wordt door deze samenwerking een bijzondere avond van beide groepen.

Serie bijeenkomsten in Assen over omgaan met en verbinden van verschillen

Als je solliciteert met zulke namen, voelt het dan anders of voelt het dan ook als heel gewoon? Collega’s doen vaak anders tegen je en … toch ook heel gewoon? Op straat zien ze je als anders … maar ook als heel gewoon? En ben je dan ook nog moslim(a), dan ben je echt heel anders en niet gewoon lijkt me!?

De ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Jan-Peter Loof, nam op woensdag 15 mei 2019 het boek ‘Mikpunt Moskee’ in ontvangst van redactrice dr. Ineke van der Valk. Het boek gaat in op verschillende aspecten van agressie en weerstand tegen moskeeën evenals op de geschiedenis en analyse van overheidsbeleid. Het bevat bijdragen van een twaalftal auteurs. Dr. Ineke van der Valk, Universiteit Leiden is gespecialiseerd in racisme, islamofobie, radicalisering en extremisme.

'Loflied der verzoening' is een compositie van Kris Oelbrandt (componist en rooms-katholiek kloosterling), gemaakt in opdracht van Capella Brabant. Deze muziek wordt een samenspel van ‘liederen’ uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Kris Oelbrandt en Capella Brabant willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdiensten en de multiculturele samenleving.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.