Landelijk is een aantal organisaties vanuit verschillende invalshoeken actief op het gebied van (ook) de ontmoeting tussen moslims en christenen. Geloven in Samenleven ijvert ervoor, dat zij hun bevindingen, materialen, activiteiten etc. delen met plaatselijke groepen. Wat kunnen plaatselijke groepen van hen leren? Hoe kan de landelijke expertise naar de plaatselijke situatie worden vertaald?


Contactorgaan Moslims Overheid (CMO)

Het CMO behartigt de belangen van moslims bij overheid en politiek en is officieel erkend gesprekspartner van de overheid. Het CMO bestaat uit 12 islamitische koepelorganisaties van voornamelijk moskeeën; 380 moskeeën in Nederland (84%) zijn op deze manier bij het CMO aangesloten. Iedere koepel is middels een vertegenwoordiger in het CMO-bestuur vertegenwoordigd.


Overleg Joden, Christen en Moslims (OJCM; voorheen Cairo-overleg)

ojcmVia de Raad van Kerken wordt in het OJCM-overleg samengewerkt tussen het christendom, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Dit is een informeel overleg.
Het OJCM-overleg wil aan de samenleving (Nederland en zo nodig ook internationaal) daadwerkelijk laten zien dat er tussen deze drie religies goede onderlinge relaties bestaan. Gezamenlijke thema’s worden intern besproken en zo nodig wordt er gezamenlijk opgetreden, zoals bijvoorbeeld rondom het ritueel slachten.

    
Beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken in Nederland

beraadsgroep rvkDe beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van de interreligieuze dialoog voor de identiteit van christenen.
Secretaris: drs. L.F.M. van Oers, Postbus 13049, 3507 LA  UTRECHT, tel. 030 2326936

Aan de beraadsgroep zijn de Contactgroep Islam RvK en de Contactgroep Hindoeisme en Boeddhisme RvK verbonden.
De  Contactgroep Islam heeft diverse publicaties verzorgd, o.m. met basisinformatie over christendom en islam en bezinningsmateriaal over 'Bijbel en Koran'. Zie het werkmateriaal op onze site.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha