materiaal christenen moslims 100

materiaal samenleving 100

materiaal bijbel koran 100

materiaal populisme 100

materiaal lokaal 100

materiaal interreligieus huwelijk 100

Onderverdeeld in een zestal thema's vindt u hier een schat aan te downloaden materialen. Voor een deel zijn deze materialen door Geloven in Samenleven (samen met de partners) ontwikkeld, maar er is ook materiaal te vinden van lokale groepen etc..

U kunt hier in brede zin tips vinden voor lokale interreligieuze groepen, materiaal gericht op achterban en samenleving, 'basismateriaal' voor een eerste kennismaking tussen christenen en moslims, cursussen 'Bijbel en Koran', en veel meer. Het gaat allemaal om handzaam materiaal, waar u zelf mee aan de slag kunt. Maar natuurlijk kunt u met vragen bij ons terecht: .

We hebben diverse documenten, die gebruikt kunnen worden bij het opzetten van locale activiteiten verzameld. U kunt ze hier allemaal downloaden en er uw voordeel mee doen.

Zoekt u materiaal om te gebruiken voor gespreksgroepen en dergelijke? Wij hebben een aantal mogelijkheden voor u verzameld en op een rij gezet.

We hebben voor u een groot aantal hulpmiddelen verzameld die u kunt gebruiken bij het opzetten van lokale groepen of activiteiten. U kunt deze vrij downloaden.

Jongeren en vrouwen kunnen hier materiaal vinden waar zij als specifieke doelgroep mee aan de slag kunnen. Het bijbehorende ondersteunend materiaal kan uiteraard vrij worden gedownload.

We geven hier een paar voorbeelden van activiteiten die in het verleden zijn georganiseerd. Misschien brengen ze u op het idee om zoiets ook eens te organiseren.

bijbel koranDe afgelopen jaren zijn er verschillende materialen ontwikkeld rond het samen lezen van Bijbel en Koran.
De brochure ‘Leven, oecumene en wijsheid’ biedt materiaal voor het gesprek op een gemeentekring voor twee tot zes bijeenkomsten, onder leiding van de eigen predikant. De brochure bevat uitgebreide handvatten en achtergrondmateriaal voor de kringleider.
Het materiaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ bevat zeven thema’s voor bespreking in een kleine groep christenen en moslims.
Mediteren bij de negenennegentig Namen van God in de islam’ bevat breed materiaal voor de opening van bijeenkomsten, persoonlijke meditatie of bijvoorbeeld een serie in het plaatselijk kerkblad.
Gedurende een aantal jaren heeft islamoloog  drs. Harry Mintjes in zijn woonplaats Amersfoort een Koran-kring geleid. Met een groep gemeenteleden las hij Koranteksten rondom wisselende thema’s. Op initiatief van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken is een deel van dit materiaal toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

In nauwe samenwerking tussen vertegenwoordigers van de stichting Islam & Dialoog en de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland is cursusmateriaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ ontwikkeld rond een zevental thema’s.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha