Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | juni 2013

gis-header
  Nieuwsbrief nummer 1 - juni 2013  
 
 

Nieuwe website en eerste Nieuwsbrief Geloven in Samenleven

Jan Post Hospers frontGeloven in Samenleven is een project van en voor mensen betrokken bij de locale interreligieuze dialoog.
De interreligieuze projectgroep bestaat uit maatschappelijke activeringswerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms- katholieke Kerk en het Islamitisch Activeringswerk.

Met de presentatie van deze eerste digitale Nieuwsbrief willen we u graag informeren over de geheel vernieuwde site van Geloven in Samenleven en de nieuwe fase waarin dit project zich bevindt.
De Nieuwsbrief ondersteunt www.geloveninsamenleven.nl. Op de site wordt u breed geïnformeerd over interreligieuze activiteiten, materialen en projecten, of die nu landelijk zijn of plaatselijk. Zo kunnen we elkaar stimuleren en verder helpen. Het accent ligt daarbij op de dialogische ontmoeting tussen christenen en moslims, maar ook plaatsen met een bredere interreligieuze inzet worden uitgenodigd te participeren!
U kunt uw voordeel doen met de informatie etc. op de site, en tegelijk vragen we u uw activiteiten, ideeën etc. in te brengen. Zo kan de site functioneren als een levendig en zinvol platform waar je iets kunt halen en brengen.  
De Nieuwsbrief zal enkele keren per jaar verschijnen.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer weten over ‘Geloven in Samenleven’ of misschien wel mee doen als (regionaal) vrijwilliger? Laat ons dit dan weten via: . We gaan graag met u in gesprek over de diverse mogelijkheden binnen het project en wellicht is dit iets voor u! Incidentele ondersteuning kan op verzoek plaatsvinden.

Meedoen?!
Tot nu toe is Geloven in Samenleven vooral gericht op het noorden en oosten van Nederland. Ook andere plaatsen die mee willen doen zijn van harte welkom. Informatie over plaatselijke interreligieuze activiteiten (graag met foto’s) ontvangen we graag! Het kan gestuurd worden naar:.

De projectgroep is voornemens om in groepjes van twee bezoeken af te leggen aan plaatselijke groepen, een gezamenlijk opgestelde agenda is daarbij uitgangspunt.
Over dit voornemen en over een themadag met workshops van en voor betrokkenen bij de dialoog, wordt u direct na de zomer in de tweede Nieuwsbrief geïnformeerd. Deze themadag wordt georganiseerd samen met het CMO (samenwerkingsverband van islamitische organisaties in Nederland).

Namens de collega’s,
Jan Post Hospers, beleidsmedewerker Ontmoeting Moslims (Protestantse Kerk in Nederland)


Muziektheaterstuk ‘ Ik noem je sneeuw’

project sneeuw frontEnkele tientallen uitvoeringen zijn er inmiddels geweest van het muziektheaterstuk ‘Ik noem je sneeuw’. Een  nieuwe serie voorstellingen is in voorbereiding. Er zijn nog een aantal data vrij.
Voor meer informatie over dit muziektheaterstuk zie: www.geloveninsamenleven.nl/theaterprojecten en de trailer: http://www.youtube.com/watch?v=-QRnUrYNLUs
Voor meer informatie over de nog beschikbare data, de kosten, subsidiemogelijkheden en de PR ondersteuning van dit muziektheaterstuk, kunt u contact opnemen met Dick Westerkamp, .

Lees meer...


Ramadangroet 2013

Op 9 juli begint de islamitische vastenmaand Ramadan. De Contactgroep Islam van de Raad van Kerken stelt jaarlijks een Ramadangroet op. De Ramadangroet 2013 kunt u vinden op de site van de Raad van Kerken of op www.geloveninsamenleven.nl vanaf 17 juni. U de groet vanaf die datum downloaden en eventueel een persoonlijke groet toevoegen.


Vredesweek 2013 (15-23 september)

vredesweek frontVeel interreligieuze groepen organiseren tijdens de Vredesweek een activiteit. Soms in een min of mee vast kader in een traditie van jaren. Andere groepen laten het afhangen van het vredesweek-thema, of men instapt.
Graag publiceren wij uw initiatieven op de site: u kunt een verslag of aankondiging etc. opsturen naar .

De redactie van de site heeft een statuut opgesteld (is op te vragen) en behoudt zich het recht voor om items in te korten of niet te plaatsen.

 

Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?
 
--
- www.geloveninsamenleven.nl | Contact message
uitschrijvenAls je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, schrijf je dan uit