Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | september 2016

Bekijk de nieuwsbrief online
 
Facebook
 
kop nieuwsbrief
  Nieuwsbrief september 2016
 
logosConferentie2016logo gis               Verbinden van mensen en opkomen voor elkaar


Zoals eerder aangekondigd organiseren de projectgroep Geloven in Samenleven en het landelijk Overleg Joden, Christenen en Moslims een symposium over de opvang van vluchtelingen.
Deze middagbijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 oktober, in tegenstelling tot eerdere berichten, plaats in de Ulu moskee in Utrecht, Moskeeplein 89, 3531 BX.

Tijdens dit symposium proberen we antwoorden te vinden op de vragen:
 • Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen?
 • Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven?
Doel van de bijeenkomst is handvaten aan te reiken om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Sprekers
Drie sprekers zullen dit thema bij ons inleiden:
 • Sjef Robroek (unitmanager uitvoeringsprocessen bij het COA in Rijswijk) over de taken van het COA in de huidige tijd.
 • Hanneke Gelderblom (lid van het Overleg Joden, Christenen en Moslims)
  Hoe kun je vanuit artikel 1 van de Grondwet, dat gaat over onze rechten en plichten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het land waarin we wonen, het gesprek aangaan met een vluchteling over de harmonie in de Nederlandse samenleving?
 • Yassin Elforkani (jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims Overheid)
  Hoe moet je vanuit de islam naast een vluchteling staan?
Workshops
In aansluiting op deze inleidingen worden in twee rondes workshops gegeven waar men dieper op de materie in kan gaan. U kunt kiezen uit de volgende vijf workshops:
 1. Doorpraten met Sjef Robroek over zijn inleiding.
 2. Doorpraten met Hanneke Gelderblom over haar inleiding.
 3. Doorpraten met Yassin Elforkani over zijn inleiding.
 4. Burret Olde (Gemeente-adviseur van de Protestantse Kerk en mede-initiatiefnemer van het project 'Niemand uitgezonderd')
  Op welke manier kunnen kerken worden voorbereid op de komst van vluchtelingen en op het feit dat een deel van die vluchtelingen zich blijvend in Nederland zal vestigen?
 5. Ebubekir Öztüre (Directeur van het Contactorgaan Overheid Moslims en
      lid van de kerngroep van het OJCM) over het thema ‘Islam en integratie’.
Programma
12.30 uur vanaf half één is er inloop en kunt u genieten van een eenvoudige doch heerlijke halal lunch
13.30 uur opening door Ineke Bakker (directeur van STEK en lid van de projectgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken)
13.45 uur presentatie Sjef Robroek en een korte gelegenheid om informatieve vragen te stellen
14.05 uur lezing Hanneke Gelderblom en een korte gelegenheid om informatieve vragen te stellen
14.25 uur lezing Yassin Elforkani en gelegenheid om informatieve vragen te stellen
14.45 uur: pauze
15.00 uur: workshops (eerste ronde)
16.00 uur: workshops (tweede ronde)
17.00 uur: afsluiting
17.10 uur: napraten onder het genot van een drankje

Aanmelding
In verband met de catering en het indelen van de workshops kunt u zich tot uiterlijk maandag 23 oktober aanmelden via onze website: http://www.geloveninsamenleven.nl. Kies op de homepagina onder "Nieuws en informatie" voor "Aanmelden conferentie 2016' of ga rechtstreeks naar het aanmeldformulier.
In het formulier dat verschijnt geeft u drie voorkeuren aan voor te volgen workshops. Bij aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een overzicht met de indeling van de workshops. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.

Adres
Het symposium wordt gehouden in de Ulu moskee in Utrecht, Moskeeplein 89, 3531 BK, Utrecht.

Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer: vanaf het station (Uitgang Jaarbeurszijde) is het 5 minuten lopen naar de moskee. U ziet de moskee aan de rechterzijde, zodra u op het Jaarbeursplein bent.
Met de auto: Zie voor parkeermogelijkheden en kosten: http://www.utrechtparkeren.com.

Wilt u de informatie over deze themadag s.v.p. delen met de andere leden van uw werkgroep en/of verspreiden binnen uw netwerk?!

U bent van harte welkom!

Namens de collega’s van het voorbereidingsteam,
Jan Post Hospers
www.geloveninsamenleven.nl
www.ojcm.nl

 
---
 
Volg ons op Facebook
Wordt volger van onze Facebookpagina!


Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?


Mission statement

Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.
 
 
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief