Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | juni 2016


Bekijk de nieuwsbrief online
 
Facebook
 
kop nieuwsbrief
Nieuwsbrief juni 2016
 
In deze Nieuwsbrief vragen we uw aandacht allereerst voor ons symposium 'Vluchteling, religie en samenleving'. Het gaat om een vooraankondiging. Verder verwijzen we u onder meer naar de tekst voor een groet ter gelegenheid van de ramadan (6 juni - 5 juli) en naar inspirerende voorbeelden voor de vredesweek, die in september plaatsvindt.

We wensen u een goede zomer!
Met vriendelijke groet,
namens de leden van projectgroep ‘Geloven in Samenleven’
Jan Post Hospers
 
---
 

Symposium 'Vluchteling, religie en samenleving'

Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen?
Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven?

Over deze vragen organiseert de projectgroep 'Geloven in Samenleven' samen met het landelijk 'Overleg Joden, Christenen en Moslims' een symposium op donderdag 27 oktober in Utrecht. De locatie wordt tzt bekend gemaakt.
Doel van de bijeenkomst: handvaten bieden om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Sprekers
Hanneke Gelderblom (lid van het Overleg Joden, Christenen en Moslims)
Hoe kun je vanuit artikel 1 van de Grondwet, die verbiedt te discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, het gesprek aangaan met een vluchteling over de harmonie in de Nederlandse samenleving?

Yassin Elforkani (jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims Overheid)
Hoe moet je vanuit de islam naast een vluchteling staan?

Burret Olde (Gemeente adviseur Protestantse Kerk en mede-initiatiefnemer van het project 'Niemand uitgezonderd')
Op welke manier worden kerken voorbereid op de komst van vluchtelingen en op het feit dat een deel van die vluchtelingen zich blijvend in Nederland zal vestigen?  

Workshops
Er worden workshops gehouden waarin men met de sprekers dieper in kan gaan op de materie. Verder is er een workshop van het COA en één waarin men in gesprek kan gaan met een vluchteling.

Vanaf 12.30 is er inloop en kunt u genieten van een eenvoudige halal lunch.
Het programma start om 13.30 en eindigt om 17.00 met een drankje en een hapje.

Dit is een vooraankondiging.
Begin september ontvangt u een definitieve uitnodiging met een aanmeldingsformulier voor deelname aan de workshops. Wilt u deze aankondiging verspreiden binnen uw eigen netwerk?
 
---
 

Projecten

In Boxtel is afgelopen winterseizoen een Oase-vrouwengroep  een aantal keren bij elkaar geweest. Een mooi voorbeeld, hoe je op basis van het voorhanden zijnde materiaal een eigen groep kunt starten, passend bij de eigen situatie en mogelijkheden. Graag worden we op de hoogte gehouden van uw initiatief om een vrouwengroep op te zetten. Hebt u behoefte aan feedback of een andere vorm van ondersteuning, laat het ons dan weten!
Samen met het landelijk 'Overleg Joden, Christenen en Moslims' ondersteunt 'Geloven in Samenleven' in Enschede een groep mensen, bestaande uit sleutelfiguren vanuit verschillende religies. Zij willen samen werken aan een veilige leefomgeving: het project Bruggen bouwen.
Binnenkort vindt u op de site uitgebreide info over onze bevindingen in Enschede. Nu al kan worden gesteld, dat dit project in een behoefte voorziet: beroering rond het gooien van een molotov-coctail naar een moskee, de komst van vluchtelingen én de nieuwbouw van een moskee in deze plaats maakte de afgelopen maanden duidelijk, dat er werk aan de winkel is!
 
---
 
juni ramadangroet

Ramadangroet 2016

De vastenmaand Ramadan begint op maandag 6 juni en duurt tot en met dinsdag 5 juli 2016. 'Geloven in Samenleven' heeft naar de bij het project bekende adressen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel een groet gestuurd. Deze tekst kunt u hier downloaden. Er is ruimte om de groet van een persoonlijke noot de voorzien en op uw beurt te sturen naar moslims die u kent.
 
---
 

Vredesweek

De jaarlijkse vredesweek vindt plaats van 17 tot en met 25 september.
In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert  vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de Vredesweek. Net als vorig jaar is het thema ‘Vrede verbindt’.
In het archief van onze website vindt u inspirerende voorbeelden uit enkele plaatsen.
 
---
 

Werkmateriaal

U vindt onder Werkmateriaal in het blok Basisinfo christenen en moslims een digitale informatiebank. De Raad van Kerken heeft deze informatiebank gemaakt rond het thema ‘Christenen en Moslims - Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrijven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie.
De thema's, die aan de orde komen, zijn: De Islam, Het Christendom, Bijbel en Koran, Bidden, Vasten, De bedevaart, Besnijdenis en doop, Hulpverlening, De Koran over Jezus, De plaats van Jezus in de Koran, Maria in Koran en Bijbel, Huwelijken tussen christenen en moslims, Richtlijnen voor het leven van een christen, De Islam als richtlijn voor het leven, Islamitische feestdagen, Christelijke feestdagen, Ziek zijn en beter worden, Bezit.
 
---
 
Volg ons op Facebook
Wordt volger van onze Facebookpagina!


Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?


Mission statement

Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.
 
 
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief