Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | december 2015

Bekijk de nieuwsbrief online
 
Facebook
 
kop nieuwsbrief
Nieuwsbrief december 2015
 
Met genoegen presenteren we u onze vernieuwde website! We hopen de vele bezoekers van de site zo nog beter van dienst te zijn. Ook nieuwsbrief, Facebook-pagina en flyer zijn in de nieuwe huisstijl.
In deze Nieuwsbrief informeren we u verder over de voortgang van onze projecten en over enkele interessante items, die u op de website kunt vinden. Hebt u belangstelling voor één van deze projecten .... laat ons dit weten via . We nemen dan contact met u op. Ook voor nadere informatie kunt u daar terecht.

We wensen u veel leesplezier!,
Met vriendelijke groet,
namens de leden van projectgroep ‘Geloven in Samenleven’
Jan Post Hospers
 
---
 
symposium interculturele zorg

Projecten

Op 7 oktober is onze pilot training Interculturele Zorg (Zwolle en Breda) met een symposium succesvol afgesloten. Zie project Interculturele Zorg. Daar vindt u ook het symposium-verslag. Tijdens dit symposium zijn opnames gemaakt door de Moslim Omroep. Deze worden binnenkort uitgezonden.
In een aantal plaatsen (onder meer Almelo en Hoogeveen) wordt een training Interculturele Zorg voorbereid.

Op de site vindt u onder het project Bruggen bouwen inspirerende verhalen in het verslag van een conferentie over Werken aan een veilige leefomgeving. Samen met het landelijk Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) ondersteunt Geloven in Samenleven in Enschede een groep mensen, bestaande uit sleutelfiguren vanuit verschillende religies, om aan dat werken aan die veilige leefomgeving handen en voeten te geven.  

In Nijmegen is in de wijk Meijhorst (na de succesvolle pilot vorig jaar) opnieuw een Oasegroep gestart. Het Oaseproject biedt de mogelijkheid om een geheel op de eigen situatie toegesneden (vrouwen)groep te starten; het wordt een reis ‘naar binnen’, die je als groep maakt, om op zoek te gaan naar wat je ten diepste beweegt, wat je gaande en staande houdt. Tegelijk gaat het om concrete vragen waar je in het leven van alledag tegenaan loopt.
 
---
 
werkmateriaal

Werkmateriaal

U vindt onder Werkmateriaal in het blok Bijbel en Koran mooi en divers cursusmateriaal. Het biedt heel concrete handvatten om in eigen kring of in een interreligieuze groep met elkaar na te denken over verschillen én overeenkomsten tussen bijbel en koran, christendom en islam. We hebben onlangs bij Mediteren bij de 99 Namen van God in de islam (in hetzelfde blok) een register bijgevoegd, dat dit materiaal over de Namen nog toegankelijker en boeiender maakt.
 
---
 
literatuur

Literatuur

Onder het nieuwe item Actuele thema's vindt u boeken over zorg en over islamofobie/discriminatie. De op onze site besproken literatuur (nu onderverdeeld in zes groepen) is geschikt voor bespreking en bezinning in een groep of persoonlijk.
 
---
 
Volg ons op Facebook
Wordt volger van onze Facebookpagina!


Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?


Mission statement

Wij geloven in een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een appèl op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Als gelovigen willen wij vanuit onze eigen verschillende culturele en religieuze identiteiten samenwerken met het oog op een rechtvaardige en vreedzame samenleving.
 
 
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief