Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | juni 2015 | Themadag

gis-header
  Nieuwsbrief - juni 2015  
 
 

Vooraankondiging themadag Interculturele Zorg op 7 october 2015

zorg-zwolle-frontAls eerder aangegeven in onze nieuwsbrief van april 2015 en op onze website hebben we een training georganiseerd ‘Interculturele Zorg’. Deze training is erop gericht om de eerste generatie migranten bij hun zorgaanvraag te ondersteunen. Doel daarvan is dat zij kennis opdoen over de mogelijkheden op het gebied van zorg, wonen en welzijn, waardoor ze kunnen kiezen voor zorg die vertrouwd aanvoelt en past bij hun cultuur en godsdienst.

Om dit te realiseren zijn vertrouwenspersonen opgeleid, die bekend zijn met deze migrantengroepen. Deze vertrouwenspersonen gaan fungeren als intermediair tussen de zorgvrager en dienstverlenende zorginstellingen, waaronder de gemeente. Zie ook het project interculturele zorg op onze website.

Om meer bekendheid te geven aan deze training en om de ervaringen te delen, die we opgedaan hebben met de pilots in Zwolle en Breda, organiseren we op 7 oktober een symposium in de Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818JC Amersfoort. De toegang is gratis.

Vanaf 12.30 is er inloop en aansluitend kunt u genieten van een eenvoudige lunch.
Het programma start om 13.30 en eindigt om 16.30 met een drankje en een hapje.

Dit is een vooraankondiging. Eind augustus ontvangt u een definitieve uitnodiging met een aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groet,
namens de collega’s van het voorbereidingsteam van ‘Geloven in Samenleven’
Jan Post Hospers.

logosNieuwsbrief

Het pilotproject Zorg wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld, het SKANfonds, de Haëlla Stichting en de Protestantse Kerk in Nederland.


Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?

Mission Statement

Wij geloven in een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een appel op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Als gelovigen willen wij vanuit onze eigen verschillende culturele en religieuze identiteiten samenwerken met het oog op een rechtvaardige en vreedzame samenleving.

 
--
- www.geloveninsamenleven.nl | Contact message
uitschrijvenAls je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, schrijf je dan uit