Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | november 2014

gis-header
  Nieuwsbrief - november 2014  

U ontvangt deze nieuwsbrief nog een keer, omdat in de versie van vrijdag
de links naar de websites niet werkten.
Onze excuses daarvoor.


 

Nieuwsbrief Geloven in Samenleven

Jan Post Hospers frontOnze website www.geloveninsamenleven.nl is vernieuwd. De site is nog toegankelijker geworden en veel beter te vinden via de zoekmachines van Google. Ook kunt u via de site op onze facebook-pagina terecht. Als u zich daar aanmeldt als vriend, kunt u regelmatig berichtjes van ons ontvangen met betrekking tot interreligieuze en interculturele wetenswaardigheden. Zo kunnen ook over en weer berichten worden gedeeld.
Onder de knop 'Over ons' kunt u zien hoe Geloven in Samenleven zich het afgelopen jaar ontwikkeld heeft en wat we voor elkaar binnen het netwerk Geloven in Samenleven kunnen betekenen voor de lokale dialogische ontmoeting.

Een vriendelijke groet,
namens de leden van projectgroep ´Geloven in Samenleven´,
Jan Post Hospers.


Contactpersonen Geloven in Samenleven

contactpersonenPer provincie/regio onderhouden twee contactpersonen (een moslim en een christen) namens de projectgroep Geloven in Samenleven het contact met de plaatselijke groepen. Waar vragen zijn, kunnen en willen zij ondersteuning bieden. Zij zijn bekend met de projecten van Geloven in Samenleven en hebben (brede) ervaring in de dialogische ontmoeting tussen christenen en moslims. Ook kunnen ze de in andere plaatsen opgedane ideeën en initiatieven doorgeven.
Wilt u contact met de contactpersonen uit uw regio, stuur dan een e-mail naar . De contactpersonen zijn voor:
  • Groningen en Drenthe: Mehmet Cicek en Wim van Dommelen
  • Friesland: Baukje Groenevelt en Fatima Taihan (i.s.m. Kleurrijk Fryslân)
  • Overijssel (Twente): Ayhan Aktas en Chris Dees
  • Overijssel (Kop van Overijssel/Salland): Chris Dees en Sevim Yildirim
  • Gelderland: vacature
  • Noord-Holland: vacature

'Theedrinken, en hoe verder?!'...
voorbeeld-projecten gezocht

In het vroege voorjaar organiseert de projectgroep Geloven in Samenleven in samenwerking met het Cairo-overleg een themamiddag met als (werk)titel: 'Theedrinken, en hoe verder?!'. Wat je in Nederland ziet, is dat we in de dialoog vaak niet veel verder komen dan kennismaking en ontmoeting, en te snel en gemakkelijk uitgaan van het harmonie-model.
Voor deze themamiddag zijn we op zoek naar 'praktische voorbeelden', en wellicht komt uw activiteit daarvoor in aanmerking. Onze vraag aan u is: Bent u betrokken bij een succesvol project?
Wilt u dan uw email-adres aan ons doorgeven? Dan nemen we binnenkort contact met u op.
Graag reageren uiterlijk 26 november: !


Verslag studiemiddag Cairo-overleg: Kritisch naar extremisme

Loyaliteitsconflicten problematiseren het gesprek over extremisme. Enerzijds willen religieuze mensen hun eigen geloofsgenoten niet afvallen. Anderzijds willen ze een vreedzame relatie met de rest van de samenleving. De noodzaak stelling te moeten nemen voor of tegen belemmert gelovigen in hun spreken over extremisme. Deze observatie komt van een deelnemer aan de studiemiddag ‘Verlegenheid van religies’, gehouden op 27 augustus in Amsterdam.
De middag werd belegd door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ), het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en de Raad van Kerken (RvK), samenwerkend onder de naam Caïro-overleg; doel: open het gesprek aangaan over extremisme in de achterban van de religies.
Voor meer info: zie het verslag op onze website.


Nieuw werkmateriaal

Er is de laatste weken weer nieuw werkmateriaal verschenen. Zie bijvoorbeeld Bordspel diversiteit en de Vooroordelenkoffer.


Interreligieuze Oasegroep in Nijmegen als pilot van start

oasegroep Nijmegen nieuwsbriefDe Ontmoetingskerk Nijmegen gaat in samenwerking met Bredeschool de Meiboom in de wijk Dukenburg een Oasegroep opstarten. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Het ziet er naar uit dat er twee groepen van start gaan. In beide gevallen een groep interreligieuze vrouwen. We gaan om tafel met elkaar in gesprek. Mensen die elkaar niet kennen maar wel benieuwd zijn naar elkaar. Begint niet elke beweging op deze manier? Vanuit nieuwsgierigheid, het willen-weten. Vanuit leergierigheid en ontmoeting, samen op reis gaan. Soms tegen beter weten in. In de kranten worden we immers overspoeld met de problemen die er zijn tussen christenen, joden en moslims..... En toch!
Meer informatie over Oasegroepen.


Studiedag ‘Leider (m/v) in last’

Op 27 oktober vond in Utrecht de studiedag 'Leider in last' plaats.
Nederlanders zijn over het algemeen heel positief over hun persoonlijke leven. Over de samenleving is men echter een stuk negatiever.
Die onvrede richt zich vaak op de islam en op migranten, maar heeft een bredere en diepere achtergrond in onzekerheid over de gevolgen van de economische crisis, ergernis over ongelijke verdeling van die gevolgen, met ontslagen en bezuinigingen aan de ene kant en riante bonussen en vertrekpremies aan de andere kant. Daardoor maakt men zich zorgen over de toekomstperspectieven van mensen en hun kinderen en heeft men het gevoel daarin onvoldoende gehoord te worden. Er is onvrede over het functioneren van de democratie waarin de ‘doctorandussen’ de boventoon voeren. Tegelijk ergert men zich aan de soms botte manier waarop mensen in de samenleving met elkaar omgaan. Deze ‘zinderende onvrede’ en smeulende onzekerheid dragen bij aan polarisatie en steun voor het populisme.
Ook in de kerken speelt dit een steeds grotere rol. In de omgang hiermee komen predikanten en pastores voor dilemma’s te staan. De zorgen van mensen zijn serieus, maar het populisme leidt regelmatig tot ontmenselijking, vernedering en grove versimpeling. Kan men als goede pastor met een open luisterende houding de onvrede tegemoet treden en tegelijk op grond van de bijbelse boodschap de populistische polarisatie afwijzen?

Er wordt door OIKOS gewerkt aan een training voor predikanten op dit punt. Informatie daarover volgt.
Lees alvast meer op de website van OIKOS.Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?Mission Statement

Wij geloven in een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een appel op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Als gelovigen willen wij vanuit onze eigen verschillende culturele en religieuze identiteiten samenwerken met het oog op een rechtvaardige en vreedzame samenleving.


 
--
- www.geloveninsamenleven.nl | Contact message
uitschrijvenAls je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, schrijf je dan uit