Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | april 2014

gis-header
  Nieuwsbrief - april 2014  
 
 

Nieuwsbrief Geloven in Samenleven

Jan Post Hospers frontGeloven in Samenleven is een project van en voor mensen betrokken bij de lokale ontmoeting tussen christenen en moslims, en bij bredere interreligieuze dialoog. Deze Nieuwsbrief helpt u ideeën op te doen bij de planning voor het nieuwe seizoen. Meer vindt u op www.geloveninsamenleven.nl, bijvoorbeeld onder werkmaterialen. Ook de nieuwsberichten uit land en regio kunnen u hopelijk inspireren! Na de ´Marokkanen-uitspraak´ is de ontmoeting christenen-moslims weer actueel. Het blijft nodig dialogische thema´s aan de orde te stellen.

Een vriendelijke groet,
namens de leden van projectgroep ´Geloven in Samenleven´,
Jan Post Hospers.

De film ‘Gods Lam’

Gods Lam front‘Zakaria leeft met z’n broer en vader toe naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Terwijl z’n vader islamitisch slager is en een verbod op ritueel slachten in de lucht hangt, raakt z’n zwakzinnige broer per ongeluk gehecht aan het lammetje dat bedoeld is voor het Offerfeest…’.
Deze bekroonde film kan worden gebruikt als aanleiding voor een gesprek over loyaliteit, geloofsovergave en godsdienstvrijheid. Daartoe zijn lespakketten voor scholen samengesteld. En dat materiaal kan natuurlijk breder worden benut. Film en gespreksmateriaal zijn nu ook beschikbaar voor plaatselijk gebruik.

Maria/Maryam in Bijbel en Koran

bijbel koran frontVeel figuren, die in de Bijbel een belangrijke rol spelen en voor veel mensen heel vertrouwd zijn, kom je ook tegen in de Koran. Dat maakt het interessant en leerzaam, Bijbel en Koran eens naast elkaar te leggen in een gemeente- of parochiekring. Het gezamenlijk lezen van de teksten over Maria/Maryam laat zien, hoe boeiend en verrijkend dat kan zijn. De Koran biedt een (heel) verrassende kijk op de moeder van Jezus!
‘Maria/Maryam in Bijbel en Koran’ biedt gespreksmateriaal voor twee bijeenkomsten.

Oase-groepen

Deelnemers aan een Oase-groep worden uitgenodigd om elkaar ‘hun levensverhaal’ te vertellen. De vraag hoe je met verlies omgaat – van een dierbare, je land van herkomst, of van je werk – kan een thema kan zijn. Maar ook bijvoorbeeld de vraag ‘Wat betekent geloven voor mij vandaag’. Het wordt een reis ‘naar binnen’, die je als groep maakt, om op zoek te gaan naar wat je ten diepste beweegt, wat je gaande en staande houdt. Extra boeiend is, dat je vanuit verschillende culturen op weg bent met elkaar.
U kunt het materiaal Oasegroepen downloaden.
Stuur voor meer informatie en/of ondersteuning een email naar

Interreligieuze liedbundel

liedbundel een zoeker frontJan Marten de Vries publiceerde de eerste Nederlandse interreligieuze liedbundel onder de titel 'Voor een zoeker als de mens'. Deze bundel bevat 21 liederen op Nederlandse teksten van de verschillende wereldreligies. De meeste teksten zijn speciaal voor deze uitgave gemaakt.
Medewerkers aan deze bundel zijn onder anderen: Tamarah Benima, Andries Govaart, Inder Lalbahadoersing, Ton Lathouwers, Joppe Poolman van Beusekom en Ali Rashid.
De muziek is geschreven door Jan Marten de Vries. Rabbijn Abraham Soetendorp schreef een voorwoord.
Bij de bundel zit een instructieve cd.
Verdere informatie over deze unieke liedbundel.

Symposium Global Youth Movements
(12 mei, 14.00 -17.00 uur)

Global Youth Symposium frontJongeren worden meer en meer geïnspireerd door wereldwijde religieuze bewegingen van mensen en ideeёn, zoals de Navigators of het Platform INS (Fethullah Gülenbeweging).
Wat is de meerwaarde van een Nederlandse organisatie die onderdeel uitmaakt van een transnationale religieuze beweging? En wat maakt het opereren lastig? Over dergelijke vragen organiseren Werkgroep Ontmoeting Moslims (PKN) en PThU een symposium, waar vertegenwoordigers van transnationale en Nederlandse jongerenorganisaties van gedachten kunnen wisselen over de vraag: Hoe zien jullie als religieuze organisaties je jongerenwerk in Nederland over circa 30 jaar?
Informatie en aanmelding

Kerkdienst 21 maart j.l. in de Kloosterkerk, Den Haag

Tijdens een dienst in de Kloosterkerk in Den Haag hebben vertegenwoordigers van verschillende confessies in Nederland zich uitgesproken tegen racisme. De oecumenische dienst werd live uitgezonden op Nederland 2 door de EO-IKON.
Ook joodse, islamitische en hindoeïstische gelovigen deden mee aan de dienst, waarin veel muziek aan bod kwam. De Rooms-Katholieke Kerk werd onder anderen vertegenwoordigd door bisschop Gerard de Korte.
Directe aanleiding voor het organiseren van de bijeenkomst waren de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders op de verkiezingsavond. Die liet aanhangers scanderen dat ze “minder, minder, minder” Marokkanen in Nederland willen.
De kerken wilden zich niet speciaal tegen Wilders keren, want dan zouden ze zich net als hij schuldig maken aan stigmatiseren.

Terug zien? Kijk op Uitzending gemist

Vooraankondiging:
bijeenkomst over moreel leiderschap

Begin oktober organiseert OIKOS samen met anderen een bijeenkomst over ´populisme en moreel leiderschap´. Informatie volgt!


Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?

 
--
- www.geloveninsamenleven.nl | Contact message
uitschrijvenAls je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, schrijf je dan uit