Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | september 2013

gis-header
  Nieuwsbrief nummer 2 - september 2013  
 
 

Vooraankondiging Themadag ‘De agenda van de toekomst’

Op donderdag 21 november 2013 organiseert de projectgroep ‘Geloven in Samenleven’ een themadag in Deventer van 13.45 -17.00 uur (lunch vanaf 12.45 uur). Twee sprekers kijken met ons naar de agenda van de toekomst (voor plaatselijke interreligieuze groepen) en voor twee workshoprondes kunt u kiezen uit een vijftal workshops.

Inleiders op deze dag zijn:
-  Rasit Bal. Hij houdt een inleiding over ‘De agenda van de toekomst’ - hoe zien we over 50 jaar in Nederland de relatie  tussen de religies en die tussen de religies en de samenleving?'

-  Bart Brandsma. Hij zal spreken over ‘De agenda voor de plaatselijke interreligieuze groepen’ - hoe bepalen we de thema’s die relevant zijn in de eigen plaatselijke situatie en hoe krijgen we de mensen hier in mee?'

Rasit Bal is voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)
Bart Brandsma is filosoof, onderzoeker, trainer, publicist en documentairemaker

Reserveer de datum in uw agenda! Het definitieve programma ontvangt u omstreeks 1 november. U kunt bij uw aanmelding dan kiezen uit een vijftal workshops (met o.a. Rasit Bal en Bart Brandsma).

Programma:
12.45 uur: vanaf een uur voor aanvang is er inloop en kunt u genieten van een eenvoudige doch heerlijke lunch.
13.45 uur: opening
14.00 uur: lezing Rasit Bal en aansluitend kort gelegenheid om informatieve vragen te stellen.
14.30 uur: lezing Bart Brandsma en gelegenheid tot het stellen van vragen.
15.00 uur: pauze
15.15 uur: workshops (eerste ronde)
16.15 uur: workshops (tweede ronde)
17.00 uur: korte afsluiting

De themadag wordt gehouden in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, 7411 EP  Deventer. Deelname is gratis. U bent van harte welkom!

Wilt u de info over deze themadag svp delen met de andere leden van uw werkgroep etc.?!

Een vriendelijke groet,
namens de collega’s van ‘Geloven in Samenleven’,
Jan Post Hospers.


Vredesweek 2013

vredesweek frontVeel interreligieuze groepen organiseren tijdens de Vredesweek een activiteit. Soms in een min of meer vast kader in een traditie van jaren. Andere groepen laten het afhangen van het vredesweek-thema, of men instapt.
Een aantal inspirerende voorbeelden uit Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Friesland en de stad Groningen. De Protestantse Kerk in Nederland roept op tot het organiseren van wakes voor Syrië in de Vredesweek.

 

Drie religies achter Kopten

Namens het Caïro-overleg is er een brief geschreven, waarin vertegenwoordigers van drie religies, te weten jodendom, christendom en islam, betrokkenheid met de Kopten verwoorden.

Lees meer...

 

Symposium over Vertrouwen

In een landelijk symposium over ‘Vertrouwen’ wordt het cahier ‘Kleine grootse gebaren’ over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk gepresenteerd.

Lees meer...


Muziektheater-voorstelling ‘Ik noem je sneeuw’

project sneeuw frontVanaf begin oktober trekt theatergroep Theamus het land in met de voorstelling ‘Ik noem je sneeuw’. Het gaat om de tweede serie van 12 voorstellingen, die in nauwe samenwerking met ‘Geloven in Samenleven’ wordt gebracht.
Zie de info + het speelschema!

Lees meer...


Geloven in Samenleven zoekt vrijwilligers

Spreekt het u aan om plaatselijke interreligieuze initiatieven te ondersteunen en zo verbindingen te leggen tussen mensen met een verschillende religieuze en culturele achtergrond? Dan is het wellicht iets voor u om u aan te sluiten bij de andere vrijwilligers van ‘Geloven in Samenleven’?! Bekijk onze ‘advertentie’!

 

Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?

 

Geloven in Samenleven is een project van en voor mensen betrokken bij de locale interreligieuze dialoog. De interreligieuze projectgroep bestaat uit maatschappelijke activeringswerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-katholieke Kerk en het Islamitisch Activeringswerk.

Deze Nieuwsbrief ondersteunt www.geloveninsamenleven.nl. Op de site wordt u breed geïnformeerd over interreligieuze activiteiten, materialen en projecten, of die nu landelijk zijn of plaatselijk. Zo kunnen we elkaar stimuleren en verder helpen. Het accent ligt daarbij op de dialogische ontmoeting tussen christenen en moslims, maar ook plaatsen met een bredere interreligieuze inzet worden uitgenodigd te participeren!

Graag publiceren wij uw initiatieven op de site: u kunt een verslag of aankondiging etc. opsturen naar . De redactie van de site heeft een statuut opgesteld (is op te vragen) en behoudt zich het recht voor om items in te korten of niet te plaatsen.

 
--
- www.geloveninsamenleven.nl | Contact message
uitschrijvenAls je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, schrijf je dan uit