literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

In deze publicatie tracht de auteur, die onder andere als universitair docent islam verbonden is aan de VU, een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk en wetenschappelijke debat rond de islam in de Westerse samenleving.

Ajouaou-wie-is-moslimHij buigt zich over de vraag 'Wie is er moslim?' Wat maakt iemand tot moslim? In de ogen van de buitenwereld en in zijn eigen ogen? En hoe komt de religiositeit van moslims tot uiting in het dagelijks leven? Hij gaat in aparte hoofdstukken in op de vraag 'wat is een gelovig moslim?' en 'wat is een praktiserend moslim?' Daarnaast zijn er twee hoofdstukken gewijd aan de vroege islam en aan secularisatie binnen de islam.

De auteur beoogt inzicht te bieden in de dynamiek van de islamitische religiositeit. Hij wijst op de discrepantie tussen dogma en praktijk in de islam en betoogt dat secularisatie onderdeel is van de islam en anders geduid moet worden dan secularisatie in het christendom.

De tekst is opgebouwd uit een inleiding en vier grote hoofdstukken, verdeeld in paragrafen en voorzien van eindnoten. Een literatuurlijst ontbreekt.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha