literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

Hoe combineer je, als jonge moslimvrouw of -man de wens om een leven te leiden volgens de regels van de islam, en tegelijkertijd te emanciperen en deel uit te maken van de Nederlandse samenleving?

bommel-vrouwenrechtenDit driedelig handboek, ontwikkeld door FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, is bedoeld als ondersteuning bij het proces van kennisverwerving en empowerment. In het eerste deel komen de koran en de islamitische bronteksten aan bod. Er worden toetsingskaders en stappenplannen besproken om tot een antwoord op levensvragen te komen. Deel 1 vormt hiermee de basis voor de thema's die in deel 2 en 3 aan bod komen: huwelijk, seksualiteit, echtscheiding, arbeidsparticipatie van vrouwen, onderwijs, identiteitsontwikkeling, opvoeding en mensenrechten.

Het handboek is geschreven door verschillende auteurs met expertise op het gebied van islam en recht. Het boek nodigt uit tot reflectie en discussie en biedt een verhelderende kijk op de besproken thema's. Opvallend is tevens de vormgeving: de portretten die elk nieuw hoofdstuk inleiden en de Arabische kalligrafie die elke pagina siert. Een waardevolle aanvulling op de literatuur over en voor moslims in Nederland.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha