literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

Dit boek is geschreven voor een christen en een moslim die met elkaar een leven willen opbouwen vanuit verschillende achtergrond qua cultuur en godsdienst. Ze zoeken naar mogelijkheden om samen vorm te geven aan hun relatie en lopen daarbij aan tegen moeilijkheden bij het vormen van hun eigen levensovertuiging.

folbert-partner-moslimDit boek is ook bestemd voor familie en vrienden die met het 'gemengde stel' meeleven, én voor predikanten en kerkenraden die vragen krijgen over huwelijksvieringen voor gemengde relaties. Interviews met gemengde stellen, hun ouders en hun kinderen liggen aan de basis van dit boek. Loyaliteit, naar partner, ouders en kinderen, is het woord dat telkens terugkomt.

Kok, Kampen

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha