4 items tagged "Verbinden van mensen en opkomen voor elkaar"

 • Inventarisatie initiatieven Kerk en Moskee richting vluchtelingen

  Graag willen we vanuit het project 'Geloven in Samenleven' inventariseren, welke gezamenlijke initiatieven er zijn vanuit kerken, moskeeën en eventueel synagogen richting vluchtelingen. Zo kunnen we een aantal stimulerende voorbeelden op de website van GIS plaatsen.
 • Moeders ontmoeten elkaar in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen

  Samen met moeders, die hun kinderen daar op de brede school hebben, is in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen een vrouwengroep opgezet. Bij de start van de groep kozen de deelneemsters voor het thema 'zorg'.
 • Oasegroepen

  Deelnemers aan een Oasegroep worden uitgenodigd om elkaar ‘hun levensverhaal’ te vertellen. De vraag hoe je met verlies omgaat – van een dierbare, je land van herkomst, of van je werk – kan een thema kan zijn. Maar ook bijvoorbeeld de vraag ‘Wat betekent geloven voor mij vandaag’.
 • Over ons...

  Doel
  De projectgroep Geloven in Samenleven (GiS) wil een netwerk opbouwen van lokale groepen, die initiatieven (willen) ontplooien op het gebied van interreligieuze ontmoeting.
  Het accent ligt voor GiS bij de ontmoeting tussen christenen en moslims. Waar dat aan de orde is, ondersteunen we ook graag groepen en initiatieven die werken vanuit een breder levensbeschouwelijk perspectief.
  Ook worden maatschappelijke projecten ontwikkeld, die lokaal kunnen worden opgestart.
  De manier van werken is nadrukkelijk bottom-up. De plaatselijke situatie en de lokale vragen zijn uitgangspunt.

  Leden van het netwerk
  Het netwerk van Geloven in Samenleven wordt gedragen door enthousiaste, betrokken en deskundige vrijwilligers (christenen en moslims). De beleidsmedewerker Ontmoeting Moslims van de Protestantse Kerk in Nederland is coördinator van het project. Waar nodig worden stagiaires, andere deskundige vrijwilligers of professionals aangetrokken voor taken binnen één van de projecten.

  Ondersteuning van het netwerk
  Ondersteuning van het netwerk vindt plaats door:
  •    Contactpersonen, die het contact met lokale groepen onderhouden.
  •    De website.
  •    De Nieuwsbrief, die plm. 4x per jaar verschijnt.
  •    De jaarlijkse themadag.
  •    Projecten, die tijdens de bezoeken van de contactpersonen worden besproken.

  Contactadres
  Voor vragen, suggesties etc. kunt u contact met ons opnemen via . Graag ontvangen we op dit mailadres ook uw verslagen van plaatselijke interreligieuze activiteiten en andere wetenswaardigheden. Wanneer u daarmee akkoord gaat, plaatsen we deze op onze website, zodat andere plaatsen hier kennis van kunnen nemen.

  Meedoen?!
  Tot nu toe is Geloven in Samenleven vooral gericht op het noorden en oosten van Nederland. Plaatsen in andere provincies, die mee willen doen, zijn van harte welkom.

EasyTagCloud v2.8

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha