18 items tagged "Christenen-Moslims"

 • 'Christenen en Moslims – Wat geloven zij?’

  De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Christenen en Moslims - Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrijven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie.

 • 'Christenen en Moslims – Wat geloven zij?’

  De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Christenen en Moslims - Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrijven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie.

 • 'Leven, Oecumene, Wijsheid - teksten lezen uit Bijbel en Koran’

  Gedurende een aantal jaren heeft islamoloog  drs. Harry Mintjes in zijn woonplaats Amersfoort een Koran-kring geleid. Met een groep gemeenteleden las hij Koranteksten rondom wisselende thema’s. Op initiatief van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken is een deel van dit materiaal toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.
 • Abdulwahid van Bommel, een Koran voor kinderen

  Als kind vragen stellen aan de Koran is spannend en leerzaam. Voor ouders schept het een band met het kind om samen de Koran te ontdekken. In deze prachtig geïllustreerde koranuitleg maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de grote profeten en de betekenis van korte soera's.
 • Bijbel en Koran

  Zoekt u materiaal om te gebruiken voor gespreksgroepen en dergelijke? Wij hebben een aantal mogelijkheden voor u verzameld en op een rij gezet.

 • Deo Volente en Insj' Allah

  -gespreksmateriaal over de Jacobusbrief en de Koran-
  Bijgaand materiaal biedt impressies van een hernieuwd lezen van de Jacobusbrief met soms uitstapjes naar de Koran. In vijf hoofdstukjes, naar de vijf hoofdstukken van de Jacobusbrief.
  Het is geschikt voor bijvoorbeeld gebruik in een gemeentekring, onder leiding van de plaatselijke pastor.
 • Inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Intertekstueel Bijbel en Koran lezen

  In nauwe samenwerking tussen vertegenwoordigers van de stichting Islam & Dialoog en de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland is cursusmateriaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ ontwikkeld rond een zevental thema’s.
 • Islam en Christendom

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Islam in Nederland

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Jongeren en vrouwen

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • JOP INTERFAITH voor dialoog christen- en moslimjongeren

  Zaanse islamitische en christelijke jongeren ontmoeten elkaar rond religieuze onderwerpen. Daarbij gaat het vooral om ontmoeting en elkaar vertellen over de betekenis van het persoonlijke geloof. De hard-tegen-hardcultuur van de tegenwoordige debatten over de islam is deze jongeren vreemd.

 • Literatuur

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Mediteren bij de 99 Namen van God in de islam

  De auteur van deze meditaties, ds. J.R. Nienhuis trekt lijnen tussen Koran, Tenach en Oude en Nieuwe Testament. Hij gaat in op wat geloven voor een moslim betekent en waar dat geloof wellicht aan dat van joden en christenen raakt. Wat roept dit op aan herkenning en verdieping?
 • Samen lezen in Bijbel en Koran

  bijbel koranDe afgelopen jaren zijn er verschillende materialen ontwikkeld rond het samen lezen van Bijbel en Koran.
  De brochure ‘Leven, oecumene en wijsheid’ biedt materiaal voor het gesprek op een gemeentekring voor twee tot zes bijeenkomsten, onder leiding van de eigen predikant. De brochure bevat uitgebreide handvatten en achtergrondmateriaal voor de kringleider.
  Het materiaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ bevat zeven thema’s voor bespreking in een kleine groep christenen en moslims.
  Mediteren bij de negenennegentig Namen van God in de islam’ bevat breed materiaal voor de opening van bijeenkomsten, persoonlijke meditatie of bijvoorbeeld een serie in het plaatselijk kerkblad.
 • Teksten Bijbel en Koran beschikbaar op www.bijbelenkoran.nl

  Door de teksten van het christelijke en islamitische heilige boek toegankelijk te maken, wil www.bijbelenkoran.nl de kennis van beide bronnen stimuleren en het onderling begrip bevorderen. De teksten van zowel bijbel als koran kunt u op deze site vinden en ook vergelijken. U kunt onder meer zoeken op trefwoorden in bijbel en koran. De koranvertaling is van Fred Leemhuis.
  Auteur en samensteller van de site is Marlies ter Borg. De site was eerder onderdeel van de IKON.
 • Volledige tekst van de Koran

  U kunt hier doorklikken naar de tekst van de Koran in de vertaling van J.H. Kramers. De vertaling van Fred Leemhuis van de Koran vindt u onder www.bijbelenkoran.nl (zie ook tekst hierboven).

 • Volledige tekst van de Koran

  U kunt hier doorklikken naar de tekst van de Koran in de vertaling van J.H. Kramers. De vertaling van Fred Leemhuis van de Koran vindt u onder www.bijbelenkoran.nl (zie ook tekst hierboven).

EasyTagCloud v2.8

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha