De Unie van Marokkaanse Moskeeën Nederland (UMMON) gaat een tweedaags congres organiseren op 9 en 10 december 2017 over het thema 'De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland'. Het dagprogramma van 9 december wordt in Amsterdam door 120 deelnemers bijgewoond en het middagprogramma van 10 december door 30 deskundigen en bestuurders.

Het thema van het congres is dus niet nieuw, wel de nadruk op een bestendige structurering. De UMMON is ervan overtuigd dat meer en beter georganiseerde dialoog nu urgenter is dan ooit, vooral in het huidige digitale tijdperk, waarin men gemakkelijk geïsoleerd en vervreemd raakt van elkaar en de (mede)menselijkheid uit het oog dreigt te verliezen.


Er bestaan uiteraard al verschillende vormen van interreligieuze dialoog tussen vertegenwoordigers van religies in Nederland, maar de verharding die de Nederlandse samenleving meemaakt, vraagt van alle religies en levensbeschouwingen om - in samenwerking met elkaar - meer bij te dragen aan de opbouw van een veilige toekomst voor de komende generaties. Het congres Interreligieuze Dialoog wil de basis verstevigen voor meer dialoog en meer samenwerking tussen verschillende religies, levensbeschouwingen en hun achterbannen in Nederland.

De bijeenkomst op 9 december gaat om 10.30 uur van start en zal rond 17.30 worden afgesloten. Het middagprogramma op zondag 10 december wordt door een groep van vertegenwoordigers en experts benut om de uitkomsten van 9 december te verwoorden in een charter/handvest zo mogelijk met concrete vervolgafspraken. U wordt van harte uitgenodigd dit congres bij te wonen. 

Aanmelden kan voor 4 december via . Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u het programma en nadere informatie.

Voor verdere vragen kunt u ons bereiken op dit e-mailadres.

Zie de bijlagen voor verdere info: uitnodiging ; over het congres

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha