Samen met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft het Overleg Christenen en Moslims (OJCM) een aantal gesprekken gehad met het bestuur en diverse medewerkers van het COA over pastorale zorg aan vluchtelingen.

Het gaat dan onder meer om:

  • vergroten van kennis over religie en levensbeschouwing bij COA-medewerkers;
  • pastorale zorg aan vluchtelingen;
  • doorverwijzen van vluchtelingen naar lokale geloofsgemeenschappen;
  • nadruk op vrijheid en de rechten en plichten die artikel 1 van de Nederlandse Grondwet met zich meebrengt.
Samen met Geloven in Samenleven organiseert het OJCM op 27 oktober in Utrecht een symposium over deze thematiek.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha