Er zijn moslims en christenen die geloven dat haat en geweld niet het laatste woord hoeft te zijn, maar dat er ook andere manieren van samenleven mogelijk zijn. Aangesproken door de hoop dat het ook anders kan, organiseren kerk en moskee een gezamenlijke viering. Hoewel christenen en moslims zich ervan bewust zijn dat er belangrijke verschillen in hun geloof bestaan, willen we nu samen vieren wat ons verbindt: de hoop op een vreedzame samenleving met onderling respect voor het anders zijn van de ander.

Vanuit onze verschillende achtergronden komen we bij elkaar om te ervaren hoe goed en aangenaam samen zijn kan zijn. We houden een gezamenlijke viering met als thema: Wederzijdse Liefde & Respect. Voorgangers zijn imam Zühdü Elveren en dominee Hans Reedijk. De interreligieuze viering wordt georganiseerd door de gemeenschap van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen en van de Grote Turkse Moskee Ede.

Het contact tussen de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen en de Turkse Gemeenschap bestaat al langer dan vandaag. Er is contact via 'Bespreek het Samen', dat evenementen organiseert waarin mensen met verschillende geloofsachtergronden elkaar ontmoeten rond thema’s van geloof, kunst, cultuur en samenleving. Ook zijn er onderlinge contacten via de 'Werkgroep Pluriforme Samenleving' van de Raad van Kerken Ede.

Recente ontmoetingen vonden afwisselend plaats in de Grote Turkse Moskee Ede en in één van de, bij 'Bespreek het Samen', aangesloten kerken. In maart 2015 werd er gebedsdienst in de moskee bijgewoond en in september 2015 was er een ontmoeting in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Over en weer werd er uitleg en informatie gegeven, onder het genot van een kopje thee en een maaltijd. Uit deze ontmoetingen ontstond de mogelijkheid om te onderzoeken om een gezamenlijke viering te houden op zondag 4 september 2016, aanvang om 14.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie en thee met elkaar te drinken. Ieder die de dialoog tussen moslims en christenen een warm hart toedraagt, is van harte welkom om deze bijzondere viering bij te wonen. De locatie van de kerk is: Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede.

Het bestuur van de Grote Turkse Moskee, Coördinatieraad van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampenen de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:
Hakan Baykus:
Erna Hulstein-Heinsdijk:

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha