Een delegatie uit de gemeente Meppel onder leiding van burgemeester Jan Westmaas heeft vorige week haar partnerstad Al Hoceima in Noord Marokko bezocht. De delegatie bestond uit vier bestuurders, één vertegenwoordiger van de politie, twee docenten Frans van CSG Dingstede en één vrijwilliger binnen de stuurgroep Stedenband Meppel – Al Hoceima. 

Met een warm welkom werden we ontvangen en de vriendschapsbanden werden breed uitgemeten en hartelijk onderstreept.

Veel lof en respect

Via Weeze naar Fes bereikten we Al Hoceima. De volgende morgen werden we hoogst vriendelijk en zeer gastvrij opgewacht door Hr. Mohammed Boudra, burgemeester van Al Hoceima, de pasja, de hoogste ambtenaar binnen het college, enkele loco-burgemeesters en een flink aantal raadsleden, in de Raadszaal.
De heer Boudra onderstreepte de nauwe samenwerking tussen onze beide steden, nu al een kleine twintig jaar een feit. Hij prees de heer Westmaas voor zijn bevlogenheid, zijn inzet en aandeel in deze Stedenband. Beide steden delen een aantal items zoals het versterken van de positie van jongeren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurders met burgers voor het goed functioneren van het stadsbestuur, zorg voor goed onderwijs en jongerenwerk. Hij roemde ook de heldhaftigheid van de Meppeler delegatie tijdens de aardbeving van 2004 in Al Hoceima toen alle stadsdelegaties onmiddellijk vertrokken en de Meppeler delegatie nog zeker een dag langer gebleven is. 'Dan weet je zeker dat je vrienden hebt!' Hij benadrukte ook dat hij veel opgestoken had van zijn verblijf in Meppel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Je stemt in Meppel niet alleen op een partij, maar ook op personen en je kunt voorkeurstemmen uitbrengen tijdens de stemronde. Hij roemde ook de aangedragen thema’s uit de afgelopen bezoekjaren, zoals de adviezen rond stadsreiniging en afvalverwerking.

meppel 765x510


Alle raadsleden stelden zich voor aan ons en bij één van hen trof mij zijn oprechte, vaderlijke uitspraak: 'Zorg goed voor onze mensen in Nederland'. Het duidt op betrokkenheid en warme gevoelens bij onze aanwezigheid aldaar.

Waardering
Later in deze week volgde nog een afscheidsdiner met zeer vele raadsleden aan tafel waaruit blijkt hoe onze aanwezigheid gewaardeerd is. Men heeft zelfs een aparte receptie aangeboden aan onze delegatie in ons hotel daar onze burgemeester binnen drie maanden zijn functie neerlegt. De eerste loco-burgemeester bood onze burgemeester een mooie bos bloemen, een voortreffelijk smakende taart en een 'schatkist' aan in Marokkaanse stijl en van Marokkaanse bodem, terwijl lovende en bezielende woorden over en weer gesproken werden om nog eens deze ware vriendschapsband tussen onze beide steden te accentueren.
De Marokkaanse band Rif Experience uit Al Hoceima zorgde voor een aantal muzikale onderbrekingen en zelfs delegatielid Amarins Woltring van Dingstede zong samen met de leadzanger en zijn band Aicha van Cheb Khaled. Het klonk heel ontroerend en onderstreepte nog maar eens heel duidelijk hoe beide steden met elkaar wensen verder te gaan.

Op AmazighTimes.nl van 27 mei 2016 staat te lezen onder de kop 'Delegatie uit Meppel op werkbezoek in Al Hoceima': 'De Meppelse burgemeester Jan Westmaas heeft de wens aangegeven op vele terreinen samen te werken met de gemeente Al Hoceima. Denk aan onderwijs, milieu, gezondheidszorg, vrouwenemancipatie, jongerenzaken en cultuur'. De burgemeester van Al Hoceima heeft op de vergadering een presentatie gegeven over de geschiedenis van de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden in de stad.

Oude vriendschapsbanden
Hr. Boudra heeft er hoogstpersoonlijk ook voor gezorgd dat we diezelfde dag nog uitgenodigd zijn bij de gouverneur van de provincie Al Hoceima, Hr. Mohammed Zhar, de hoogste vertegenwoordiger van koning Mohammed VI in deze regio. Een aimabele man die ons verwelkomde met de boodschap dat de vriendschapsbanden met Nederland al heel oud zijn en dateren van 1610. De betrekkingen tussen Nederland en Marokko bestaan dus al ruim vier eeuwen en we hopen met deze Stedenband op een voorspoedig en gunstig vervolg voor deze regio. Deze regio is sterk in ontwikkeling en we hopen op wederzijdse ondersteuning om elkaar op deze manier van dienst te kunnen zijn en blijven. Zeg nu zelf: onze aanwezigheid wordt meer dan gewoon op prijs gesteld!?

De eigen kracht van vrouwen
We hebben ook twee vrouwenverenigingen bezocht met grote bewondering voor het werk van deze verenigingen. 'Koning Mohammed VI schenkt hen veelal de gebouwen, maar al het andere is voor ons zelf. We vangen ook veel kinderen op van het platteland, met vaak een eigen problematiek', aldus Latifa Benlamkaddam, La Présidente de L’Association Solidarité Familiale.

De verenigingen vangen vrouwen met en zonder kinderen op. Ze begeleiden hen op sociaal en juridisch gebied, en ook op het gebied van de gezondheid. Wat moeten ze doen bij scheiding? Wat moeten ze doen bij huiselijk geweld? Als hen het leven zuur gemaakt wordt in hun relatie, hoe kunnen we hen dan ingangen geven om hun leven opnieuw vorm te geven? Bij problemen worden mannen en vrouwen samen uitgenodigd. Er vindt een inventarisatie van de problematiek plaats, en voor de advocaat wordt een dossier aangelegd. Als de scheiding een feit is, krijgen de vrouwen blijvende ondersteuning tot ze kracht genoeg hebben om een nieuw leven verder op te pakken.

Er wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht. Welke krachten kun je bij jezelf aanboren om je te verzetten en/of om een eigen leven verder op te bouwen? Op wie in de familie kun je terugvallen, en hoe? Waar blijk je goed in te zijn? Is er een ambacht dat je eventueel weer kan oppakken? Hoe kun je in je eigen levensonderhoud voorzien? Zorg ervoor dat je je eigen kleding kan maken en herstellen. Zorg ervoor dat je variabel eten weet klaar te maken zodat je gezond blijft. Blijf je kinderen zoveel mogelijk ondersteunen zodat je eigen trots en eer hoog gehouden wordt. De vrouwen krijgen ook ondersteuning in de vorm van brillen en medicijnen indien noodzakelijk en voorradig.

Opvang van kinderen en jongeren
Voor veel kinderen die opgevangen worden, zijn er activiteiten op scholen voor verschillende leeftijden. Er wordt kinderopvang georganiseerd voor de kinderen van 3 tot 6 jaar met programma's voorschoolse educatie. Met jongeren van 10 tot 15 jaar zijn veel oriënterende gesprekken over zaken/problemen die spelen in hun omgeving. Hoe komt het dat je je slecht kan concentreren op school? Wat kunnen wij hierin voor je betekenen en wat kun je hieraan zelf doen? Hoe ga je om met je ouders en familie nu je hier bent? Veiligheid binnen je eigen meidengroep: wat betekent dit voor jou? En … als je buiten belangstelling krijgt van een vriendje: hoe voelt dit dan voor jou? Wie is te vertrouwen en wie niet? Een luisterend oor en warme ondersteuning zijn dan hoge waarden!

Rolpatronen tussen mannen en vrouwen
Er ontspon zich ook een heftige discussie over rolpatronen tussen mannen en vrouwen in de Marokkaanse samenleving. De ongelijkheid is groot, rolpatronen liggen vast, dominantie van de ene partner naar de andere ligt voor de hand. Bij huiselijk geweld wordt weinig naar buiten gebracht door de schaamtecultuur. Het wegvluchten uit een slechte huiselijke situatie maakt een vrouw kwetsbaar en rijp voor 'misdragingen' van andere mannen. Waar liggen hier grenzen, en wie bewaakt grensgedrag? Is het probleem van deze vrouwen veel meer een mannenprobleem? Een machocultuur met getolereerd haantjesgedrag? Zolang vrouwen geen banen hebben en geen eigen inkomen, lijkt deze situatie ongrijpbaar en stuurloos. Alfabetisering en onderwijs kunnen hier een goede bijdrage leveren, en het bestrijden van (jeugd)werkloosheid zou de hoogste prioriteit moeten krijgen. Hoe doen we dit in een land met een hoog werkloosheidspercentage?! De situatie lijkt hulpeloos naast hopeloos.

Veel Nederlandse jongeren op familiebezoek in Marokko kennen het Berbers of Marokkaans niet meer of niet meer voldoende. Willen er geloofwaardige contacten blijven bestaan binnen families, dan is er behoefte onder vrouwen en jongeren om Nederlands te gaan leren.

Gezocht...
Gezocht: iemand die Nederlandse taallessen kan verzorgen onder vrouwen en kinderen in Al Hoceima. Ben je bereid voor een aantal maanden in één jaar te gaan werken in Al Hoceima om Nederlands te geven? Je wordt er individueel niet rijker van, maar geestelijk heel rijk door nieuwe ervaringen en contacten. Meer dan gemiddelde beheersing van het Frans is daarbij wel een voorwaarde.

Voor meer info kun je contact opnemen met Najib Ouaamar en/of Chris Dees onder de mailadressen:  en/of .

Le Nouveau Collège en CSG Dingstede
De directeur verwelkomde ons op het plein na de poortingang. Leerlingen waren naar huis voor de middagpauze. Hij nam ons mee naar de lerarenkamer, waar ook enkele leraren aanwezig waren. Hij gaf in zijn openingswoord aan dat de samenwerking tussen de beide scholen een meerwaarde krijgt als er...
- kennis en ervaring uitgewisseld worden rond thema’s als vrede en respect; - het wederzijds delen van kennis en ervaring rond de schoolstructuur plaats vindt, bijv. omtrent de lump-sump en de invulling van beroepsgerichte activiteiten;
- een goede samenwerking tot stand komt zodat wederzijds geleerd kan worden van kinderen uit een Marokkaanse leef- en denksituatie met kinderen die behoren te integreren als 3e generatie Marokkanen in de Nederlandse cultuur.

In 1974 was deze school de grootste school in de regio. Er zaten 1400 kinderen op deze school waaronder 45% meisjes tussen de 11 t/m 15 jaar. Nu is het een school voor VMBO met 14 klassen, nog steeds in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar, met als centrale vakken wiskunde, kennisvakken, talen zoals Frans en Arabisch naast de meedoenvakken zoals muziek, techniek, handvaardigheid en sport. Vanaf de 3e klas werkt men toe naar de examens en haalt men het brevet (diploma!), en stroomt men door naar het Lycée. Een nieuwe ontwikkeling op deze school is de landelijke primeur dat zij ook aangewezen is als proefschool voor beroepsgericht onderwijs. Wij hebben drie leslokalen gezien met een verzameling werkstukken op het gebied van de talen en de kennisvakken, van techniek en handvaardigheid (hout en papier)en van allerlei creatieve werkvormen (tekenen en naaldvakken).

De dames Woltring en Hassani van Dingstede lieten zich de volgende, gehele dag onderdompelen in de schoolsfeer van het Nouveau Collège. Ze hebben muzieklessen gevolgd, veel gesproken met leraren en leerlingen, en werkafspraken gemaakt met de docenten Frans voor het digitale uitwisselingsproject.

Mondelinge afspraak  
Voor ons is het van belang dat we een digitale uitwisseling beginnen zodat leerlingen met elkaar kennis kunnen maken (onze Delf-leerlingen met de leerlingen van Le Nouveau Collège).
Onze leerlingen maken een zelfportret. Wij sturen hun werk naar de docent Frans per mail. De docent Frans van le Nouveau Collège koppelt onze leerlingen aan haar leerlingen aan de hand van het zelfportret.

Op die manier kunnen de leerlingen met elkaar communiceren en leren ze elkaar beter kennen.
Op termijn, 2018?, willen wij een fysieke uitwisseling waarbij onze leerlingen een keer een week naar Al Hoceima gaan en de leerlingen van Le Nouveau Collège een keer een week naar Meppel komen. Het doel is om de kennis van land en volk en taal (Frans) te vergroten, voor zowel de Marokkaanse als de Nederlandse leerlingen. 

We zijn afhankelijk van hun toegang tot internet. Wij hebben geen computerruimte gezien.

De docent Frans neemt per email contact met ons op over het zelfportret (maar als dit lang duurt, doen wij dat).

Gesprek met de politie ging niet door
Helaas is het gesprek met de politie over o.a. veiligheid en radicalisering niet doorgegaan. De politie in Marokko is sterk gecentraliseerd en het gesprek kon alleen doorgaan als het verzoek ingewilligd werd door de hoogste instanties vanuit Rabat, misschien zelfs wel op ambtelijk en/of ministerieel niveau. Er was wel veel politie op straat ondanks dat het politiebureau van Al Hoceima binnen een straal van 150 m. van ons hotel lag. Enkele 'stillen' hielden ons menig keer nauwlettend in de gaten. Of we gevolgd zijn, is mij niet opgevallen. In Marokko is de angst voor een aanslag heel groot omdat de gevolgen desastreus zijn voor land en volk. Toch heeft onze groep noch individuele groepsleden zich geen moment onveilig gevoeld.

Via kinderopvang naar het jeugd- en jongerenwerk
Onderweg zijn we ook nog een gebouw binnen gewandeld te vergelijken met onze peuterklassen en kinderopvang. Kinderen van 3 t/m 5 à 6 jaar jong kregen een stevig programma 'voorschoolse opvang' aangeboden dat er niet om loog. Juffen in witte stofmantels, veelal en vooral academisch opgeleid maar zonder baan, begeleidden de kinderen hier met rekensommen en woordspelletjes. Schrijven, tekenen, taal en rekenen leken op hun tafeltjes de beste ingrediënten te zijn. Er is kwistig gebruik gemaakt van internet, zodat ze uit veel kindermateriaal keuzes wisten te maken. De kinderen zaten er best ontspannen bij, en menige juf wist hen goed te motiveren. Voor een karig loon kunnen ze niet of nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien. Een speellokaal heb ik er niet kunnen ontdekken noch een binnenplaats voor zand en water.

We hebben ook een jongerencentrum bezocht. Voor het gebouw heeft het Stadhuis gezorgd en de jongeren zijn verantwoordelijk voor de inrichting en de activiteiten. In één ruimte hebben ze een muziekstudio ingericht met rondom cirkelvormig veel verschillende muziekinstrumenten. Geluidsapparatuur met versterkers en boxen produceren een best geluid en veel jongelui maken hiervan gebruik om samen muziek te maken en uit te voeren. Er is ook een grote theaterzaal voor toneel, dans en sport, o.a. boksgala’s. Een kantine zorgt voor versnaperingen en sappen. Om een binnentuin heen gedrapeerd zitten ook wat 'stillere' ruimten om te kunnen lezen, schrijven, discussiëren, internetten en ….. mogelijk te gamen en/of te chatten. Een schaars aantal aan begeleiders lopen er rond maar het meren-deel is toch jongelui. Wat ook opvalt, is een groep jongeren die slechthorend en slechtziend zijn en hier lessen krijgen om voor later toch meer weerbaar in de samenleving mee te kunnen doen. Wat een zegen dat een stad met een gebouw investeert in jongeren! Als jongeren een eigen plek hebben en als jongeren zelf zorg dragen voor die eigen plek! De befaamde band Rif Experience houdt hier ook haar repetities en bouwt hier ook haar repertoire op.

Fes
Naast Al Hoceima hebben we ook nog anderhalve dag doorgebracht in de stad Fes, over het Rifgebergte heen en een deel van de Atlas. Vanuit het heuvelachtig gelegen Al Hoceima wordt het gestaag klimmen, alsmaar hoger en hoger. Bergkammen en haarspeldbochten worden niet geschuwd en zo nu en dan zie je met tegenlicht dorpjes gloren tegen een berghelling. Door de hoogten zie je soms in de dalen smalle riviertjes haar weg zoeken en soms zie je een heus meer ontstaan met verder op terrasbouw maar bijna toevallig vrees ik. Tegen de steile rots- en bergformaties zie je steenblokken afgewisseld met sobere planten-aanwas. De natuur heeft zich hier met de kleur groen niet overvloedig laten tooien! Het moet een hard bestaan zijn voor de Rifbewoners. Op sommige lange, hoge stukken lijken wietplanten het beste te gedijen. Mogelijk houd je je hier niet staande zonder deze plant!?

Als we de stad Fes naderen, lijken we wel in een mierenhoop verzeild geraakt te zijn. Zoveel mensen, zoveel taxi’s, zoveel beladen ezels en karren met landbouwgoederen op weg naar de markten, zoveel van alles en nog wat. Het is een drukte van belang als we de poorten naderen van de Medina, de souk van Fes. De nauwe straatjes met de vele smalle winkeltjes met van alles en nog eens veel en veel. Het is leuk om er doorheen te dwalen, je ogen en oren goed de kost te geven en je doet de ene na de andere ontdekking. De eerste prijs is nooit de echte prijs, bij de laatste prijs ben je al 40 tot 60% gezakt, en dan nog laten ze je soms met een kater achter. Nou ja, Marokkaanse prijzen tegenover Nederlandse rijkdom! Wie het onderste uit de kan haalt …..


Verslag Chris Dees, 01 juni 2016,
mede namens mijn reisgenoten Jan Westmaas, Najib Ouaamar, Johan Oostra, Walter Buijs, Hans van Zalen, Myriam Hassani, Amarins Woltring.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha