Vorig najaar heeft de Raad van Kerken een expertmeeting georganiseerd over de open brief van de moslimgeleerden aan Baghdadi, zie www.raadvankerken.nl/theologie_achter_is.

Tijdens deze bijeenkomst heeft dr. Yaser Ellethy van het Centrum voor Islamitische Theologie van de VU de uitleg van het Zwaardvers (Soera 9:5) uit de Koran besproken, waar staat:
"Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag."

Voor de uitleg van dr. Yaser Ellethy was veel waardering. Ook merken wij dat veel pastores en predikanten in hun parochies en gemeenten bezig zijn met dergelijke teksten in Koran, maar evenzeer in Oude en Nieuwe Testament.

22009Daarom organiseert de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken een studiebijeenkomst hierover, juist voor de pastores en predikanten.

Datum: woensdagmiddag 1 juni van 13.30 – 16.30 u.
Plaats: Protestants Landelijk Diensten-centrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

De inleiders voor deze middag zullen zijn:
- dr. Yaser Ellethy, docent Centrum Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit;
- rabbijn Raphael Evers, rabbijn van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en rector van het Nederlands Israëlitisch Seminarium;
- vicaris dr. Ron van den Hout van het bisdom Den Bosch (gevraagd);
- dr. Sahiron Syamsuddin, professor Islamstudies van de Islamitische Staats Universiteit van Yogyakarta (Indonesië).

De kosten voor deze studiemiddag bedragen €10. Dit kan contact voldaan worden bij de ingang. Hiervoor krijgen de deelnemers behalve koffie en thee uitgeprinte exemplaren van de lezingen krijgen.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 mei bij:
Berry van Oers (, 06-48459601), of
Jan Post Hospers (, 06-52681230) 

Namens de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting,
 
Dr. Jan Peter Schouten, voorzitter.

Foto: raadvankerken.nl.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha