De moskee uit 2003 is een prachtig gebouw; je waant je in Turkije, echt een stukje Turkije in de buurt van het station van Deventer. Als je om dit imposante gebouw heenloopt, merk je ook iets van het Turkse leven.

Om het gebouw heen staan onder gevels tafels met stoelen, die ook gebruikt worden om ‘bij te praten’, te ‘networken’ en ‘elkaar te voorzien van discussie en commentaar’. Als je dit gebouw binnenloopt, is dit niet alleen een plaats om te bidden maar ook een echte ontmoetingsplek. Zoveel kleine en grote ruimtes en zoveel mensen die op dat tijdstip na het gebed ook blijven ‘hangen’. Er is zelfs een grote conferentiezaal.

De vice-voorzitter vertelde ons dat deze moskee een groene moskee is. Zij willen duurzaam, energie- en afvalbewust omgaan met hun gebouw. Zij volgen ook studies op dit gebied (conferentie in Houten bezocht waar ook Mgr.Eijk sprak) en geven zelf ook voorlichting wat een groene moskee wil voorstaan. Ook proberen ze andere moskeeën te betrekken bij hun opvattingen over dit groen.

Zij willen ook een open moskee zijn, voor de onmiddellijke buurt, voor de hele stad en voor de hele regio. Dit blijkt ook aan de manier waarop ze in het verleden betrokken waren bij buurt- , stads- en regio-activiteiten. Om enkele voorbeelden te noemen:
- 15 mei 2011: Multi Cultuur Festival Deventer.
- 30 april 2012: Festival Deventer Merkez.
- 07 mei 2013: De moskeetour van Minah.nl: vrouwen bezochten op een dag zes verschillende moskeeën w.o. ook de Deventer’ Merkez Moskee.
- 11 oktober 2013: Hart voor elkaar in Deventer. We zijn een samenleving waar we hart voor elkaar hebben. Een manifestatie met wandelroutes, een gezamenlijke maaltijd en een feest in de moskee met muziek uit verschillende landen met o.a. de groep Emha Tour.
- 9 maart 2014: Wereld Vrouwendagprogramma in de Regio Deventer in Apeldoorn m.m.v. de Vrouwenvereniging van Merkez Moskee Deventer. - Ook hebben ze toegezegd aanwezig te willen zijn in de synagoge van Deventer om een joodse festiviteit mee te vieren.

Naast dit open karakter van deze moskee, zijn er goede contacten met de gemeente Deventer. Daarna vervolgen wij het gesprek met de bestuursleden, de heren Ali Ihsan Uygun en Aslan Demirkan.

Enkele leden van het moskeebestuur hebben deze maand een zondagspreek bijgewoond. Ze zijn nog met elkaar in gesprek hoe we dit alles ervaren hebben. Zouden de Deventer’ pastores en kerkbestuurders ooit ook een vrijdaggebed mee gaan maken?

Er is een actieve vrouwenvereniging en een actieve jongerengroep van tussen de 14 t/m 25 jaar oud. De vrouwen van de moskee werken aan wandkleden, en er hangen in de vele gangen schitterende exemplaren. Zij beelden 40 jaar geschiedenis van de emigratie af, vanaf de jaren 60 tot begin de 21e eeuw. Hoe zouden Deventer’ vrouwen de geschiedenis van deze medelanders afbeelden?

interieur moskee in deventer

Er is sprake van remigratie onder de Turkse bewoners, ook in Deventer. Gezinnen met vaders en moeders van 40 jaar en ouder keren terug. Er is hier minder werkgelegenheid en er is een grote afzetmarkt in Turkije. Turkije is booming business en het land maakt een zeer welvarende periode door. Veel ouderen van 65 en ouder bezoeken steeds langer hun vader- en moederland vanaf begin mei t/m eind september van menig jaar. Door de sociale voorzieningen waarvoor zij ook gewerkt hebben, en hun gezondheid en de gezondheidszorg hier keren ze minder snel terug. Hun kinderen zouden dan ook veelal hier achterblijven.

Het dagelijkse gespreksonderwerp is dat de prijzen op de markt teveel stijgen. De economische crisis houdt ons te veel in zijn greep.

Het moskeebestuur staat positief tegenover het idee uit de Marokkaanse moskee om gezamenlijk met heel Deventer een plek te creëren waar ‘gevoel en verstand’ een plaats kunnen krijgen voor het menselijke leed dat ons overspoeld vanuit het Midden Oosten. We horen er toch zeker niet murw en onverschillig onder te worden?! We nemen dit mee naar ons gesprek met de Deventer’ Raad van Kerken.

Sevim Yildirim en Chris Dees, 21-10-2014

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha