Op 1 oktober brachten Sevim Yildirim en Chris Dees een kennismakingsbezoek aan de Marokkaanse Moskee in Deventer. Als contactpersonen van Geloven in Samenleven zijn zij verantwoordelijk voor de regio Overijssel-Salland.


Uit hun verslag:
'Twee bestuursleden van deze moskee hebben ons hartelijk verwelkomd. Mohamed Chakir waardeerde onze brief en was blij met ons bezoek. De Marokkaanse gemeenschap in Deventer is klein: 50 families. Minder dan de helft van deze families is actief betrokken. De meeste families zijn Berbers uit de Rif. Bij het avondgebed zijn rond 10 mannen veelal aanwezig. Bij het vrijdaggebed zijn meestal 100 mannen aanwezig, soms zelfs wel meer op feestdagen. Er komen dan mensen vanuit het AZC.Er is geen jongerengroep aanwezig, en ook geen constante vrouwengroep. Men staat wel open voor zulke groepen maar er zit geen continuïteit in.

Voorbeelden van activiteiten:
- Open inloop voor vrouwen
Iedere zondag vanaf 10.00 uur organiseert Moskee Arrahman een open inloop voor vrouwen. De open inloop is een gastvrije plaats voor ontmoeting, vorming, voorlichting en activering. Er worden maatschappelijke thema's behandeld die door de vrouwen zelf worden ingebracht. Vrouwen uit verschillende nationaliteiten nemen deel aan dit inloopuur.

- Basaal Nederlands voor vrouwen alleen
Deze lessen zijn bedoeld voor vrouwen die nieuw zijn in Deventer en omgeving.

Ook geeft de voorzitter geeft Koran- en Arabische lessen aan kinderen. Hij zelf werkt op het AZC in Deventer. Er is Arabische les voor de kinderen op elke zaterdag. In de moskee worden er Arabisch- en Koranles gegeven aan vrouwen en meisjes elke zaterdag en zondag. Moskee Arrahman wordt ook veel bezocht door broeders en zusters asielzoekers die in en nabij het AZC wonen. Voor deze groep organiseert de moskee basaal Nederlandse lessen. Elke zaterdag wordt er les gegeven.

Mohamed heeft op twee momenten deelgenomen aan stadsactiviteiten in 2014. Hij heeft een groep hoogopgeleide jongeren van een Deventer jongerenstichting toegesproken in de moskee over de islam. Na de uitspraken van Wilders over Marokkanen heeft hij i.s.m. de Deventer kerken een gezamenlijk standpunt ingenomen tegen Wilders. Of de gemeente hierbij ook betrokken geweest is, is niet aan de orde geweest.

Een wens van hem is wel om samen met anderen een avond te organiseren rondom het op drift raken van het Midden-Oosten. De inhoud zou moeten zijn dat het gaat om
- de miljoenen slachtoffers met kinderen die gedood worden door wie dan ook. Gaat het in onze beleving om aantallen of gaat het in onze beleving om mensen zoals jij en ik. Ook zij willen leven in vrede en ….. gelukkig worden.
- de miljoenen ontheemden die rusteloos op drift zijn geraakt en nu zwerven langs en over grenzen om te kunnen overleven. Turkije dat speelbal is geworden rond opvang en interventie van problemen in hun buurlanden.
- de honderdduizenden die via Turkije met hoge bedragen dit land verlaten om asiel aan te vragen in het vrije Westen. Hoe weten wij hen op te vangen en welke toekomst hebben ze in het verschiet?
- de verwoeste steden en dorpen die door hen achtergelaten zijn, vaak ook nog zonder enige vorm van bezit en herinnering. Veel ellende komt over hen heen met zeer veel trauma’s en mogelijk onvolledige gezinnen.

Je zou een ieder van ons een mogelijkheid voor een uitlaatklep moeten geven. Maar hoe? Hij wil hier in breder verband best over mee denken m.m.v. de Turkse Moskee, de Deventer kerken en mogelijk ook de Deventer gemeente.

In onze vervolggesprekken nemen we dit mee. Wij hebben beiden dit gesprek als uitnodigend, positief en constructief ervaren."

 

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.