Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Dit heldere basisboek is geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin polarisatie - wij-zij denken - zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt.

Het is voelbaar dat er heel veel onderling vertrouwen gegroeid is in deze groep. Dat zei burgemeester Van Veldhuizen tijdens de afsluitende bijeenkomst van de training van het Team BruggenBouwen Enschede op 13 december 2016. De vraag die centraal stond was: Wat was voor jou een bijzonder moment tijdens de training?

Tussen oktober 2015 tot en met april 2016 organiseerde de Interreligieuze en Multiculturele Vrouwengroep Boxtel vijf ontmoetingen tussen vrouwen met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Doelstelling
Ontmoeting en gesprek tussen vrouwen uit Boxtel en omgeving met verschillende religieuze en culturele achtergronden om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken wat ons beweegt en met elkaar verbindt.

project zorgHoe kunnen we de eerste generatie migranten ondersteunen bij hun zorgaanvraag, zodat zij kunnen kiezen voor zorg die vertrouwd aanvoelt en past bij hun cultuur en godsdienst?!

Vanuit die vraag worden in het project Interculturele Zorg vertrouwenspersonen opgeleid. Zij gaan fungeren als intermediair tussen de zorgvrager (uit hun eigen kring) en dienstverlenende zorginstellingen, waaronder de gemeente.
De noodzaak van ondersteuning van oudere migranten bij hun zorgaanvraag komt op dit moment,  met de bezuinigingen in de zorg en 'keukentafelgesprekken', misschien nog wel nadrukkelijker in beeld!

Ervaringen zijn opgedaan met pilots van Geloven in Samenleven in Zwolle (Surinaamse moskee) en Breda (Molukse gemeenschap).

Nadere informatie
Wilt u nadere informatie over dit Zorg-project van Geloven in Samenleven en over de training? Stuur dan een e-mail naar .


Het pilotproject 'Interculturele Zorg' wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld, het Skanfonds, de Haëlla Stichting en de Protestantse Kerk in Nederland.
zorgproject logos
Via de bovenstaande blokjes kunt u doorklikken naar door Geloven in Samenleven ontwikkelde projecten: Interculturele Zorg, Oase-groepen en Bruggen bouwen.
Ook bij deze activiteiten is ons  motto: Verbinden en opkomen voor elkaar.

Graag willen we daarnaast uw aandacht vestigen (zie het blokje rechts)op materiaal van anderen: een tweetal films en de theatervoorstelling 'As I left my father's house'.
De succesvolle theatervoorstelling 'Ik noem je sneeuw' (een samenwerkingsproject van muziektheatergroep Theamus en Geloven in Samenleven) is eind 2013 gestopt.
Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als de joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen, als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als er radicalisering dreigt onder een groep jongeren?

Samen met moeders, die hun kinderen daar op de brede school hebben, is in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen een vrouwengroep opgezet. Bij de start van de groep kozen de deelneemsters voor het thema 'zorg'.

“Dit is precies waar we behoefte aan hebben.” Faizel Madarun, imam van de Surinaamse moskee in Zwolle, heeft net een paar trainingsavonden voor vertrouwenspersonen achter de rug.

Hij leidde deze bijeenkomsten in het kader van de training ‘Interculturele Zorg’, dat erop gericht is om de eerste generatie migranten bij hun zorgaanvraag te ondersteunen. Doel daarvan is dat zij de zorg krijgen die past bij hun cultuur en godsdienst, zodat ze zich daar vertrouwd bij voelen. De vertrouwenspersonen gaan fungeren als intermediair tussen de zorgvrager en de gemeente.

In november 2014 is dit project als een pilot gestart met een aantal mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Zwolle en uit de Molukse gemeenschap in Breda. De pilot wordt september 2015 afgesloten, waarna de training uitgerold wordt naar andere migrantengroepen.

zorg-breda

Imam Madarun heeft voor zijn eerste trainingsavond meegelopen met Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, trainer bij woonzorgcentrum Raffy in Breda. Ook Molukkers hebben nog moeite met het juist formuleren van de zorgvraag. Met het verzorgen van de eerste generatie ouderen is wel veel ervaring opgedaan, maar de veranderingen in het zorgstelsel en de opkomst van een tweede generatie ouderen vragen om de nodige extra aandacht.

zorg-zwolle

Inhoud training
Thema’s die op de trainingsavonden voor vertrouwenspersonen aan de orde komen zijn onder meer het duiden van de godsdienst en de cultuur in relatie tot het omzien naar elkaar in de Nederlandse samenleving, de communicatie en de kennis van de nieuwe zorgwetgeving. Maar ook de manier waarop de zorg aansluit bij de betreffende godsdienst en cultuur komt bijvoorbeeld aan de orde.

Speerpunt
Deze training voor vertrouwenspersonen is een van de speerpunten van de projectgroep ‘Geloven in Samenleven’. Deze projectgroep wil de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving bevorderen, met behoud van de eigen identiteit. Het pilotproject wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld, het SKANfonds, de Haëlla Stichting en de Protestantse Kerk in Nederland.

zorgproject-logos
Deelnemers aan een Oasegroep worden uitgenodigd om elkaar ‘hun levensverhaal’ te vertellen. De vraag hoe je met verlies omgaat – van een dierbare, je land van herkomst, of van je werk – kan een thema kan zijn. Maar ook bijvoorbeeld de vraag ‘Wat betekent geloven voor mij vandaag’.

'Zakaria (11) leeft met z’n broer en vader toe naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Terwijl z’n vader Islamitisch slager is en een verbod op ritueel slachten in de lucht hangt, raakt z’n zwakzinnige broer per ongeluk gehecht aan het lammetje dat bedoeld is voor het Offerfeest…'.

De voorlichtingsfilm 'Islam en Moskee', die in opdracht van de Islamitische Stichting Nederland is gemaakt, in het Nederlands verschenen. De 22 minuten durende film geeft voorlichting over de grondbeginselen van de Islam en over de moskee.

De muziektheatervoorstelling 'Ik noem je sneeuw' van de stichting Theamus gaat over twee moeders, een christelijke en een islamitische, die vriendschap sluiten tijdens de rouw om hun zonen. Ze roepen op tot vrede. Tekst, muziek en spel creëren een nieuw hedendaags ritueel rondom de dood. Want na doorleefde rouw is de mens in staat om de ander te vergeven en vrede te sluiten.

Door de eeuwen heen zijn mensen op de vlucht geweest. In het interreligieus theaterproject As I left my father's house worden de vaak hartverscheurende vluchtverhalen van migranten van vandaag verbonden met die van de aartsvaders van Jodendom, Christendom en Islam.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.