Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Waarom zijn Mustapha en Anissa op een avond samen met de apostel Paulus volgens Alain Badiou? Hoe komen we moslims tegen in ons land en hoe ervaren wij hen en zij ons nu heden ten dage? Is er in tijden van polarisering en van nadruk op verschillen nog iets dat ons bindt? Badiou zoekt het met ons uit. Een cursus van zes bijeenkomsten in Assen.

Nederland is kleurrijk, zo ook bijvoorbeeld het christendom en de islam. Is er anno 2019 sprake van een Westerse islam, en hoe is deze dan? Een derde generatie moslims groeit nu tussen ons op. Hoe geloven, voelen en leven zij onder ons? In deze avondcursus over de islam hebben we het met elkaar over het kalifaat, over onze angst bij aanslagen waar dan ook, over hun geloof de islam met de profeet en zijn boek, over geluk, over hun ‘vindplaatsen’ en over hoe met elkaar samen te leven. Uitleg met gesprek en discussie wisselen elkaar af.

De brieven van de apostel Paulus zijn de afgelopen eeuw door verschillende filosofen van inventieve interpretaties voorzien. Eén van deze filosofen is de inmiddels 82-jarige Franse filosoof Alain Badiou. In het boek Paulus: de fundering van het universalisme betoogt deze denker dat Paulus' brieven uitdrukking geven aan een levensvorm die zich laat omschrijven door de trouw aan één leidend principe: wat waar is, is voor iedereen. In tijden van polarisering, van nadruk op verschil, biedt Badiou een interessant perspectief op de vraag of er in al dat verschil nog iets is dat ons verbindt.

Docenten: Chris Dees, oud-docent Levensbeschouwing VO en HBO/docent wereld-godsdiensten TVG Assen/Kampen; Christiaan Schoonenberg, masterstudent Filosofie aan de KU Leuven en predikant in opleiding aan de PThU in Groningen/docent Filosofie TVG Assen.

Data: Dinsdagavond 08-10 / 15-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 19-11-2019.
Tijden: 19.00-22.15 u.
Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Kosten: € 55,- p.p. excl. koffie/thee, reis- en materiaalkosten.
Informatie en aanmelding: Nanno en Elly Levenga, tel. 06-14101512 of e-mail .logo.gis

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.