Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Op het symposium 'Amor Mundi' delen we liefde, delen we herinneringen, met als spreker schrijfster en filosofe Joke Hermsen.
We zien om ons heen dat kerken leeglopen, dat religie in (oude) vormen mensen niet meer echt aanspreekt, maar ook dat het zoeken naar nieuwe zingeving iets is van alle tijd en óók in de dag van vandaag. 

image001Joke Hermsen heeft er al over gesproken. Onder andere in haar laatste boek: 'Rivieren keren nooit terug', spelen tijd en herinnering een belangrijke rol, zoals het Friesch Dagblad op 24 maart schreef: 'de onherroepelijk voortgaande tijd kleurt de herinneringen en kan de pijn van droevige ervaringen verzachten'. Kleurrijk Fryslân verheugt zich op haar lezing en is benieuwd naar de inspirerende werking ervan. U ook? U bent van harte uitgenodigd! 

Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en dialoog. 

Donderdag 26 april 2018 in De Fontein, Goudenregenstraat 77, 8922 CP Leeuwarden. Entree €5,00 per persoon. Inloop 19.00 – 19.30 uur, lezing en dialoog 19.30 – 21.00 uur.

Zie de flyer!

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.