Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

De term Mohammedanisme is in het verleden vanuit het oriëntalisme ontstaan. Waar stond deze benaming voor? En wat voor rol speelde en speelt de profeet Mohammed eigenlijk in de islam? Vanuit het perspectief van de islamitische wetenschappen, het oriëntalisme, de biografie van Mohammed, blasfemische uitingen, en andere wetenschappen wordt gezocht naar een definiëring van de rol die de profeet Mohammed heeft gespeeld in de geschiedenis van de wereld, naar wat andere prominenten over hem zeiden, en naar zijn invloed in het heden.
Het doel is om te begrijpen waarom de vele moslims wereldwijd deze persoon navolgen, en waarom hij door de geschiedenis heen tot op heden grote invloed heeft. De workshop kan gegeven worden aan zowel jongeren als volwassenen.
Door allerlei omstandigheden kunnen zich problemen voordoen in de identiteitsvorming van een mens.
Goethe zei het al: “Een talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, maar een karakter in de stroom der werelden.” De vorming van onze identiteit is een gecompliceerd verschijnsel, en ieder mens doorloopt daarin zijn en haar eigen processen. Persoonlijke omstandigheden in de thuissituatie en op school, maar ook in de bredere omgeving spelen hierin een rol. Mede vanuit de eigen identiteit ontwikkelt een mens omgangsvormen maar ook begripsvermogen.
Deze workshop is erop gericht om in onze samenleving inzicht en bewustzijn te creëren voor de ontwikkelingen en keuzes die een rol spelen bij identiteitsvorming. Het programma in deze workshop kan geheel op de doelgroep worden aangepast.
In het Westen is de angst voor terrorisme sterk toegenomen. Extreemrechts, populisme, Syriëgangers - dit zijn slechts enkele van de vele termen waarmee de jongere generatie in Nederland opgroeit. Deze termen zijn gevormd door diverse gebeurtenissen, benamingen en situaties.
In deze workshop wordt gezocht naar de kern van het radicaliseringsprobleem: wat is hiervoor een voedingsbodem, en om welke redenen kiezen mensen in onze samenleving voor een extremistisch gedachtengoed? Welke standpunten worden hierover door de rest van onze samenleving ingenomen? Hierbij komt ook de kloof van onbegrip die steeds extremer lijkt te worden aan de orde.
Met de handvatten die in deze workshop worden aangereikt kan meer verbinding, begrip, acceptatie en vrijgevigheid in de samenleving worden gerealiseerd. Het is een onderwerp dat iedereen aangaat, van jong tot oud en van student tot gepensioneerde.
In deze workshop komt een definiëring van jihad in verschillende vormen en vanuit verschillende perspectieven naar voren. Tegenwoordig wordt het begrip ‘Jihad’ vaak gekoppeld aan ‘terrorisme’. Maar klopt dit wel? Staat Jihad echt voor Al-Qaeda, Daesh en terrorisme? Wat voor een rol speelt ‘Jihad’ in het leven van een moslim? Heeft dit altijd te maken met een vorm van geweld? Welke regels kent de islam voor geweld, bijvoorbeeld in de oorlogsvoering? De werkelijke betekenissen van het begrip ‘Jihad’ en de argumenten daaromtrent verbazen dagelijks nog verschillende moslims en niet-moslims.
Het doel van de workshop is om bewuste en onbewuste associaties die het woord oproept te herkennen en bespreekbaar te maken. De workshop is af te stemmen op zowel jongeren als volwassenen.
“The most important thing in communication is to hear what isn’t being said” - Peter Drucker.
Communicatie is een essentieel onderdeel van ons bestaan. In onze sociale contacten voeren we uitgebreide dialogen, maar ook houden we in onze gedachten monologen met onszelf. Door de globalisering heeft de mensheid bovendien een mogelijkheid om ‘de ander’ en diens leven, ver weg en dichtbij, beter te begrijpen. In dit alles zijn communicatietechnieken essentieel.
De technieken die in deze workshop worden behandeld zijn gericht op motivatie, onderhandelingen, begripsvermogen, vooroordelen, moeilijke onderwerpen, taboes. Per workshop wordt gekeken wat exact de behoefte is van de doelgroep: de behandelde technieken worden daarop aangepast, en zijn op die manier verdiepend voor de deelnemers.
Conflicten en meningsverschillen kunnen uit de hand lopen wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de manier van communiceren. Verbindend communiceren vormt de kern van deze workshop. Komt het wel eens voor (bijv. op het werk) dat je je onbegrepen voelt en/of de ander niet begrijpt door cultuurverschillen? Helpt het wanneer we verschillende culturen en religies tegenover elkaar zetten en simplificeren? En hoe kunnen we hokjesdenken doorbreken? Verbindende communicatie is essentieel voor de verbinding van mensen. “Tussen wat wordt gezegd en niet wordt bedoeld, en niet wordt gezegd maar wel wordt bedoeld gaat veel liefde verloren!” Khahil Gibran
Het doel van deze workshop is om vertrouwen te winnen van anderen in situaties waarin we duidelijk anders staan in het leven.
Entertainment en nieuwe audiovisuele mediavormen, zoals Youtube, zijn niet meer weg te denken uit het leven van jong en oud. Kunst geeft inzichten hoe in een bepaalde cultuur de levensoriëntatie is. Hiernaast kan kunst een therapeutisch effect hebben en veel levensvragen beantwoorden. Heb jij de animatiefilm ‘Bilal: A New Breed of Hero’ of ‘Inspiration series’ gezien? Wat vind jij van de muziek van Sami Yusuf, Cat Stevens en Maher Zain? Goed nieuws! Je hoeft deze personen/films niet te kennen om deel te nemen aan deze creatieve workshop. Laten we onszelf in de ander vinden met behulp van entertainment!
Het doel van deze workshop is om amuserend en/of spelend van en over elkaar te leren.
Wist jij dat moslims al in de Gouden Eeuw in Nederland woonden en/of handel dreven? Wat betekent het woord islam en waar komt het vandaan? Waar geloven moslims in? Hoe Nederlands is de islam? Maak kennis met de islam en moslims in het dagelijks leven en verbind het heden met het verleden!
Er wordt vaker gesproken over moslims dan met moslims. Als kind was ik het bijvoorbeeld ontzettend oneens met geschiedenisboeken en -leraren wanneer het over de islam en moslims ging. Helaas bleef mijn stem ongehoord. Als theoloog en religiewetenschapper kan ik dit nu bespreekbaar maken en ongehoorde stemmen hoorbaar maken. Laten we met elkaar praten in plaats van over elkaar!
Het doel van deze workshop is om moslims en niet-moslims te verbinden door begrip te creëren.
In 2005 toonde een onderzoek van het Amerikaans PEW Research Center aan dat Nederlanders het meest negatief staan tegenover de islam en moslims in vergelijking met een aantal Europese landen, Noord–Amerika, China en India. Tijdens deze workshop staan we stil bij de kracht van associaties, herhaling en framing, omdat deze invloed hebben op de percepties over de islam en moslims. Dit doen we onder andere door media-inhoud te analyseren. Hoe ga jij om met negativiteit? Hoe kunnen we switchen van ‘tegenzijn’ naar ‘tegenkomen’? Hoe zorgen we samen voor inclusieve media?
Het doel van de workshop is om bewuste en onbewuste associaties te herkennen en bespreekbaar te maken. Hiernaast worden handvaten aangeboden om met negativiteit om te gaan.
Zingeving, menselijkheid en spiritualiteit staan centraal tijdens deze workshop. Wat is islamitische geestelijke verzorging, wat doet een islamitisch geestelijk verzorger en wat is zijn/haar toegevoegde waarde voor gesprekspartners en (zorg)instellingen? Ontdek ook hoe de islam veel moslims (en niet moslims) kan inspireren tijdens en na het ziekteproces en bij (innerlijke) zoektochten.
De Islamitisch geestelijk verzorger, is een jonge beroepsgroep in Nederland (sinds 2007). Veel geïnteresseerden en zorgbehoeftigen weten niet of weinig van het bestaan en van de inhoud van dit beroep. De workshop is bedoeld voor zorgvragers en zorgverleners (professionals en studenten, verpleegkundigen, artsen, patiënten en hun familieleden).
Bestemd voor scholen, gemeente- of parochieavonden, interreligieuze platforms, toerustingsbijeenkomsten, enzovoorts.

U kunt een keuze maken uit onderstaande sprekers en bijbehorende onderwerpen.
De onderwerpen zijn geselecteerd naar spreker en onderwerp en naar doelgroep en onderwerp. Het spreekt voor zich dat in overleg met de spreker van deze doelgroepselectie afgeweken kan worden.

U kunt uw keuze aan ons doorgeven via dit aanmeldingsformulier, waarna wij zo spoedig mogelijk (binnen enkele dagen) contact met u opnemen. Bij dat contact kunnen eventuele vragen naar voren worden gebracht.
Jielis van Baalen
Jielis van Baalen is docent, schrijver, journalist, en o.a. betrokken bij WOM

Dr. Welmoet Boender
Welmoet Boender is islamoloog en antropoloog. Zij werkt als docent Islam aan de Leiden Islam Academie, Universiteit Leiden. Zij schreef haar proefschrift over imams in Nederland (Amsterdam Bert Bakker 2007) en is gespecialiseerd in de positie van imams, de ontwikkeling van islamitische theologie in Europa en interreligieuze betrekkingen.

Chris Dees
Chris Dees is docent, en contactpersoon van Geloven in Samenleven

Mirjam Schuilenga
Mirjam Schuilenga is theologe, publicist en consulent stichting De Kim

Gé Speelman
Gé Speelman is universitair docent VU, en o.a. betrokken bij WOM

Fatima Taihan
Fatima Taihan is docente mbo, en contactpersoon van Geloven in Samenleven
Deze workshop van 90 minuten gaat over evolutie van kleding.
De kleding die je draagt geeft je een bepaalde identiteit. In die identiteit wil je laten zien wat voor persoon je bent. Maar waardoor wordt je hierin beïnvloed: mode, religie, ouders, opvoeding, je klasgenoten, de groep waar je bij wilt horen?
Leerlingen krijgen gelegenheid in de groep te vertellen over hun kleedgedrag. Waarom bedekt de een zich en laat de ander veel van zichzelf zien?
Door deze en andere vragen te stellen probeer ik in mijn workshop wederzijds begrip tussen verschillende culturen te kweken. Kleding is een eenvoudige manier om dit voor jongeren aansprekend te maken.
Veel mensen weten hoe belangrijk luisteren is en toch lukt het niet altijd even goed. De workshop De Luistercirkel brengt de diepte en de reikwijdte van luisteren in kaart aan de hand van vijf opeenvolgende stappen. In de workshop kan de luistercirkel getoetst worden aan de eigen ervaring. De workshop duurt een dagdeel. Het doel van de luistercirkel is inzicht krijgen in de rijkdom van het luisteren, inzicht krijgen in uw eigen manier van luisteren, en het aanboren van een diepere laag in een gesprek.

De vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke, opvouwbare displays van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling met twaalf thema’s. De tafeltentoonstelling is niet ingewikkeld maar wel verrassend, spannend en leuk om te doen. De werkvormen in deze tafeltentoonstelling zijn uitdagend en interactief. Kinderen en jongeren raken op een creatieve manier betrokken bij de thema’s. Zij worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken.
Ook voor volwassenen levert dit alles een geanimeerd gesprek op. Een stevige discussie behoort zeker tot de mogelijkheden.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.