Bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijke niveau

project algemeen tekst

materiaal-algemeen

literatuur

Verslag Symposium 'Vluchteling, Religie en Samenleving'

Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen? Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven? Vanuit deze vragen werd op 27 oktober in Utrecht het symposium 'Vluchteling, religie en samenleving' georganiseerd.

Het Platform Religies en Levensbeschouwingen Zwolle organiseert op vrijdag 6 januari 2017 een collectief bezoek aan de expositie 'Heilig Schrift' in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dit is een tentoonstelling over de heilige boeken van Jodendom, Christendom en Islam, met een groot aantal uitvoeringen van de Tanach, Bijbel en Koran, zoals deze in de loop van de geschiedenis het licht hebben gezien, met veel toelichting over het gebruik daarvan in de drie religies (zie ook: https://www.catharijneconvent.nl).

Aansluitend brengt de groep een bezoek aan de prachtige nieuwe Ulu Moskee in Utrecht, Kanaalstraat 36, niet ver van het Centraal Station.

Een verkenning van onze 'Germaanse' wortels
Zijn wij een product van 'de joods-christelijke cultuur'? Is daar alles mee gezegd? Onze 'joods-christelijke cultuur' is immers voorafgegaan door het geloof van onze 'Germaanse/ Saksische' voorouders. Dat roept boeiende vragen op: Wat geloofden zij? Wat vind je in onze omgeving en in ons geloven en alledaagse leven nog van die oude invloeden terug? En: Mag je dat zonder meer afdoen als 'achterhaald'?

Op vrijdag 18 november hebben zo’n 50 inwoners van Appingedam elkaar ontmoet rondom het thema 'Samen Appingedam mooier maken': veel mensen uit de Turkse moslimgemeenschap (ISN-moskee) en een groot aantal christenen uit de Damster kerken (PKN, Gereformeerd Vrijgemaakt en Baptistengemeente).

Vrijdag 18 november hebben we als leerhuisgroep over de Islam een bezoek gebracht aan de moskee. Drie avonden kwamen we bij elkaar. De eerste avond spraken we over het ontstaan van de Islam en over de profeet Mohammed. De tweede avond lazen we teksten uit de Koran. Op die avonden bedachten we ook vragen die we aan de imam en het moskeebestuur wilden stellen.

Het landelijke Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) heeft een jaar van moeizame gesprekken achter de rug met het COA, Centraal Orgaan opvang Azielzoekers (COA). Het OJCM pleitte ervoor om voorlichting te geven over de rechten en plichten in artikel 1 van de Grondwet. De voorlichting van het COA was te veel gericht op ‘gij zult niet discrimineren’ en bevatte op geen enkele wijze informatie over hoe we omgaan met verschillende religies in Nederland. Er komen nu pilots in twee AZC’s die wel religie meenemen in de voorlichting.

Op 13 september 2016, 75 jaar na de razzia, komen we bij elkaar in de synagoge van Enschede om te herdenken. Ineens schoot het door mijn hoofd: nu zitten we hier als als nabestaanden, als delegaties van overheid (zeker 5 burgemeesters), van het Team Bruggenbouwen Enschede en van stichtingen. Ook de kinderen van de naburige O.B.S. Prinseschool zijn er. De hele synagoge is gevuld met mensen, het is vergelijkbaar met de volle synagoge vlak voor de oorlog. Vandaag de dag is er een heleboel voor nodig om een minjan (tien joodse mannen) bij elkaar te krijgen.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.