Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Ook in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad organiseert het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart 2018). Deze keer samen met de Protestantse gemeente Leeuwarden en de studenten Communicatie van de NHL in 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden, met als thema 'Kleurich Iepen Mienskip', bewuste aandacht voor elkaar. Tijd: 19.30-21.30.

Het maartnummer van het Vlaams Nederlandse tijdschrift TGL heeft als thema 'De Islam in het Europese huis', met als titel Een partner, vreemd en vertrouwd. In dit nummer worden verschillende antwoorden op de vraag gegeven: kan de Islam, kunnen moslims een normaal onderdeel uitmaken van de Westerse samenleving of niet?

De Spirituele Marathon Rotterdam wil verbinden en laten zien dat samen met anderen de weg van wederzijds respect afleggen de basis is voor onze samenleving. In onze samenleving delen we de vrijheid, zoals de vrijheid om te leven naar je eigen geloof of overtuiging. Dat deze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, blijkt helaas uit gebeurtenissen elders in de wereld. In Rotterdam zijn we verbonden in onze verscheidenheid en staan we voor de vrijheid voor onszelf en voor de ander.

Zie verder de flyer
Werkdag van de Raad van Kerken in Nederland, 24 maart, Bergkerk Amersfoort.

Felle discussies over zwarte piet, onze Nederlandse identiteit, de plaats van de islam en uiteraard de komst van vluchtelingen in onze samenleving zijn aan de orde van de dag. Vooral de extremen zijn hoorbaar: zwart en wit drijven het Grijze Midden met haar brede diversiteit aan meningen steeds verder in het nauw.
Tijdens deze werkdag gaan we dieper in op het zwart-wit denken, dat ook in kerkelijke gemeenschappen terugkomt en zoeken we naar manieren om hiermee om te gaan.

U bent zaterdag 24 maart 2018 in Amersfoort van harte welkom!

Voor meer informatie, zie de flyer
Prijs vanwege haar strijd tegen verdeeldheid & inzet voor dialoog en verbinding

Op zaterdagavond 2 december 2017 vond de lancering van de Kleurrijke Top 100 plaats. Hier ontving onze directrice Saniye Calkin ook een prijs, namelijk De Kleurrijke Top 100 Prijs 2017-2018. Hiermee viel zij in de prijzen naast o.a. Sylvana Simons, de nummer 1 van die lijst voor dit jaar.

Vorige maand voerden aanhangers van Pegida Nederland een actie tegen de bouw van een moskee in Enschede.

In de bijlage vindt u de brief van de plaatselijke Raad voor Levensbeschouwingen en Religies aan het bestuur van de moskeeёn in de stad en aan de gemeente Enschede. Zie ook de reactie van rabbijn Lody van de Kamp op deze gebeurtenis op onze Facebook-pagina of hier.

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen (of individuen) die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. U kunt bijvoorbeeld aan de tekst een handgeschreven persoonlijke groet toevoegen.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.