Bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijke niveau

project algemeen tekst

materiaal-algemeen

literatuur

Er zijn moslims en christenen die geloven dat haat en geweld niet het laatste woord hoeft te zijn, maar dat er ook andere manieren van samenleven mogelijk zijn. Aangesproken door de hoop dat het ook anders kan, organiseren kerk en moskee een gezamenlijke viering. Hoewel christenen en moslims zich ervan bewust zijn dat er belangrijke verschillen in hun geloof bestaan, willen we nu samen vieren wat ons verbindt: de hoop op een vreedzame samenleving met onderling respect voor het anders zijn van de ander.

Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen? Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven?

Over deze vragen organiseert de projectgroep 'Geloven in Samenleven' samen met het landelijk 'Overleg Joden, Christenen en Moslims' een symposium op donderdag 27 oktober in Utrecht. De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt. Doel van de bijeenkomst: handvaten bieden om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Kerk in Actie (Protestantse Kerk in Nederland) en Tear slaan met de Turkse Islamitische Stichting Nederland de handen ineen, waar het gaat om hun respectievelijke acties Groene Kerk en Groene Moskee.

Op 8 juli 2016 is een gezamenlijke verklaring ondertekend in de (groene) Centrum Moskee in Deventer, Smyrnadwarsstraat 2, aanvang 13.30 uur. In de uitnodiging wordt de samenwerking zo onder woorden gebracht:
'Wij zijn zeer verheugd over de aanstaande samenwerking omdat we naast het werken aan duurzaamheid ook als geloofsgemeenschappen laten zien dat we van elkaar kunnen leren en gezamenlijk aan doelen kunnen werken.'

Het onderzoek en project ‘Islamofobie in zicht’ van SPIOR (Stichting Platform islamitische Organisaties Rijnmond) laat zien dat de zichtbare islamofobie slechts het topje van de ijsberg is. Nederland is helaas veel minder tolerant en veel racistischer dan we denken. Het OJCM sprak in zijn laatste vergadering zijn zorgen hierover uit. Wat kunnen we zelf doen?

Een delegatie uit de gemeente Meppel onder leiding van burgemeester Jan Westmaas heeft vorige week haar partnerstad Al Hoceima in Noord Marokko bezocht. De delegatie bestond uit vier bestuurders, één vertegenwoordiger van de politie, twee docenten Frans van CSG Dingstede en één vrijwilliger binnen de stuurgroep Stedenband Meppel – Al Hoceima. 

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.