Bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijke niveau

project algemeen tekst

materiaal-algemeen

literatuur

In de week van 15 tot 22 januari vindt de eerste interreligieuze gebedsweek in Ede plaats waaraan naast verschillende protestantse kerkgemeenschappen ook de katholieke kerk, het Leger des Heils en de twee Edese moskeeën meedoen. Het thema is: 'Verzoening'. De kans om eens in een (andere) kerk of moskee te kijken en luisteren.

Van zondag tot zondag wordt op acht verschillende locaties een gebedsviering gehouden, allemaal met eigen voorgangers en bijbehorende identiteit. Met als afsluiting een gezamenlijke viering van een dominee en een imam in De Open Hof.

nieuw boek van Bart Brandsma
Bart Brandsma heeft een helder basisboek geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin polarisatie - wij-zij denken - zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt. 

In het museum Catharijne Convent in Utrecht worden Tanach, Bijbel en Koran samen gepresenteerd in de tentoonstelling Heilig Schrift (van 7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017). Een indrukwekkende expositie met eeuwenoude handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen die horen bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam.

Het is voelbaar dat er heel veel onderling vertrouwen gegroeid is in deze groep. Dat zei burgemeester Van Veldhuizen tijdens de afsluitende bijeenkomst van de training van het Team BruggenBouwen Enschede op 13 december 2016. De vraag die centraal stond was: Wat was voor jou een bijzonder moment tijdens de training?

Verslag Symposium 'Vluchteling, Religie en Samenleving'
Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen? Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven? Vanuit deze vragen werd op 27 oktober in Utrecht het symposium 'Vluchteling, religie en samenleving' georganiseerd.

Het Platform Religies en Levensbeschouwingen Zwolle organiseert op vrijdag 6 januari 2017 een collectief bezoek aan de expositie 'Heilig Schrift' in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Een verkenning van onze 'Germaanse' wortels
Zijn wij een product van 'de joods-christelijke cultuur'? Is daar alles mee gezegd? Onze 'joods-christelijke cultuur' is immers voorafgegaan door het geloof van onze 'Germaanse/ Saksische' voorouders. Dat roept boeiende vragen op: Wat geloofden zij? Wat vind je in onze omgeving en in ons geloven en alledaagse leven nog van die oude invloeden terug? En: Mag je dat zonder meer afdoen als 'achterhaald'?

Het landelijke Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) heeft een jaar van moeizame gesprekken achter de rug met het COA, Centraal Orgaan opvang Azielzoekers (COA). Het OJCM pleitte ervoor om voorlichting te geven over de rechten en plichten in artikel 1 van de Grondwet.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.