Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Waarom zijn Mustapha en Anissa op een avond samen met de apostel Paulus volgens Alain Badiou? Hoe komen we moslims tegen in ons land en hoe ervaren wij hen en zij ons nu heden ten dage? Is er in tijden van polarisering en van nadruk op verschillen nog iets dat ons bindt? Badiou zoekt het met ons uit. Een cursus van zes bijeenkomsten in Assen.

De ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Jan-Peter Loof, nam op woensdag 15 mei 2019 het boek ‘Mikpunt Moskee’ in ontvangst van redactrice dr. Ineke van der Valk. Het boek gaat in op verschillende aspecten van agressie en weerstand tegen moskeeën evenals op de geschiedenis en analyse van overheidsbeleid. Het bevat bijdragen van een twaalftal auteurs. Dr. Ineke van der Valk, Universiteit Leiden is gespecialiseerd in racisme, islamofobie, radicalisering en extremisme.

Al ruim 10 jaar komen we regelmatig bij elkaar. Wij: dat is de ProMo-groep Deventer. Deze groep bestaat uit vrouwen vanuit de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar (Pro) en vanuit de moskee (Mo). We bespreken onze verschillen, maar vooral ook de overeenkomsten. We leren veel van elkaar, en gaan respectvol met elkaar om.

De ramadan is voor moslims een tijd van vasten, bezinning en samenzijn om zo de relatie met God en medemens te versterken. Vasten doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. De vasten breken bij zonsondergang met de iftar-maaltijd doe je ook niet alleen. Moslims zoeken elkaar op en nodigen daarbij steeds vaker ook niet-moslims uit. Dat doen zij plaatselijk in hun eigen buurt én landelijk. Zo kwam het dat op maandagavond 13 mei 225 mensen bij elkaar waren in Juliana Plaza in Den Haag. Mensen van allerlei pluimage: minister, burgemeester en ambassadeurs en leden van diverse platforms als Geloven in Samenleven en Overleg Joden Christenen en Moslims. De organisatie lag in handen van de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging HOTIAD en het CMO, Contactorgaan Moslims en Overheid. Deze derde nationale iftar was een bijzondere avond van samenzijn, contact, (nader) kennismaken en eenheid in verscheidenheid.

Mei 2019

Aan de moslims in Groningen, Drenthe, Overijssel,

Ieder jaar, volgens hetzelfde ritme, biedt de religieuze kalender ons de gelegenheid om stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen. In het kerkelijk jaar is Pasen net geweest. De islamitische vastenmaand Ramadan begint nu. Het zijn jaarlijks terugkerende momenten tot bezinning.

'Loflied der verzoening' is een compositie van Kris Oelbrandt (componist en rooms-katholiek kloosterling), gemaakt in opdracht van Capella Brabant. Deze muziek wordt een samenspel van ‘liederen’ uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Kris Oelbrandt en Capella Brabant willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdiensten en de multiculturele samenleving.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.