Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

De Raad van Kerken organiseert een studiedag over A Common Word op dinsdag 24 april 2018, van 13:00-17:00 uur. Op deze dag zullen Harry Mintjes en Rasit Bal in gesprek gaan over hun brieven en visie op maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die zowel christendom als islam raken. Vervolgens is er ruimte aan het publiek om aan de hand van relevante thema’s met elkaar de dialoog aan te gaan en te verkennen hoe moslims en christenen in Nederland kunnen samenwerken omtrent het doen van het goede.

Verhalen van vrouwen die je op scherp zetten uit de joodse, christelijke en islamitische religieuze tradities

In een ontmoetingsweekend van joodse, christelijke en moslimvrouwen willen we samen onze heilige teksten lezen en tot ons nemen. Door gezamenlijke bestudering en toe-eigening van teksten over confronterende vrouwen uit de Joodse, christelijke en islamitische traditie willen we religieuze bronnen ons laten inspireren in déze tijd.

Op het symposium 'Amor Mundi' delen we liefde, delen we herinneringen, met als spreker schrijfster en filosofe Joke Hermsen. 

We zien om ons heen dat kerken leeglopen, dat religie in (oude) vormen mensen niet meer echt aanspreekt, maar ook dat het zoeken naar nieuwe zingeving iets is van alle tijd en óók in de dag van vandaag. 

Het Platform voor Levensbeschouwingen in Amersfoort maakt zich sterk voor de interreligieuze ontmoeting. In een drietal bijeenkomsten in april 2018 gaan joden, christenen en moslims met elkaar in gesprek over teksten in hun traditie die een rol spelen in het gebed. 

Informatie over deze inspirerende bijeenkomsten vindt u in deze folder!
Onlangs is er een filmpje gepubliceerd, waarin de islam gelijk wordt gesteld aan allerlei vormen van geweld en haat. Hierop zijn van christelijke zijde verschillende reacties gekomen.

Het maartnummer van het Vlaams Nederlandse tijdschrift TGL heeft als thema 'De Islam in het Europese huis', met als titel Een partner, vreemd en vertrouwd. In dit nummer worden verschillende antwoorden op de vraag gegeven: kan de Islam, kunnen moslims een normaal onderdeel uitmaken van de Westerse samenleving of niet?

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen (of individuen) die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. U kunt bijvoorbeeld aan de tekst een handgeschreven persoonlijke groet toevoegen.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.