Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Graag maken we u deelgenoot van de voortgang van onze activiteiten. En - niet in het minst!- van nieuwe ontwikkelingen.  Zo kunt u sinds kort via onze site kiezen uit een heel mooi aanbod van sprekers en thema’s om handen en voeten te geven aan goede voorlichting in uw gemeenschap.

Ook zijn we op zoek naar bruggenbouwers. Het project Bruggen Bouwen is inmiddels in Enschede volop in werking. Dat geeft ons ruimte om dit project in een tweetal nieuwe plaatsen te starten! Verder informeren u ook graag over onze inzet om de komende maanden plaatselijke contactpersonen te werven. We wensen u een goede zomer!

Lees hier de volledige tekst van onze Nieuwsbrief (juni 2018)!
De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen (of individuen) die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. U kunt bijvoorbeeld aan de tekst een handgeschreven persoonlijke groet toevoegen.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.